Per Olav Hansen – ordførerkandidat

Hvorfor du skal gi Høyre og meg din stemme i Stange

Per Olav Hansen

Per Olavs hjertesak

Muligheter for alle og frihet til å velge

Samfunnet er i utvikling, og ting endrer seg. Stange møter flere utfordringer framover, men jeg tror vi har alle muligheter til å utvikle en trygg eldreomsorg, lage en moderne skole for framtiden og legge til rette for nye arbeidsplasser. Da vi må tørre tenke nye tanker og prøve nye løsninger. Kvaliteten til skolene våre er viktigere enn antallet, og vi må hjelpe eldre med pleiebehov å bo mer samlet. Stange har potensiale for nye og spennende arbeidsplasser, og det må vi legge til rette for.