Christine Agdestein Ordførerkandidat

Hvorfor du skal gi Høyre og meg din stemme i Steinkjer kommune

Bilde av Christine Agdestein.

Christines hjertesak

Et Steinkjer med muligheter for alle!

Steinkjer er en kommune med fantastiske muligheter. Vi har et offensivt næringsliv og en dyktig frivillighet. Folkene som bor her er vår viktigste ressurs.
Men Steinkjer har også utfordringer. Vi vet at det er mulig å skape et enda bedre Steinkjer. Høyre vil snu befolkningsnedgang til vekst. Vi vil at flere elever skal trives i skolen, lære mer og at eldre skal få hjelp når de trenger det. Flere må få muligheten til å bruke sine ressurser i jobb. Vi skal legge til rette for næringslivet, være på lag med jobb-skaperne, få orden i økonomien og redusere eiendomsskatten.

Steinkjers økonomi er ute av kontroll. Vi vil prioritere å få kontroll på kostnader og investeringer. Gjelda må reduseres slik at Steinkjer får lavere rentekostnader. I stedet for å alltid bygge nytt må vi i større grad bruke de byggene vi har. I dag har vi ikke råd til å bygge nytt sykehjem. Vi bør derfor ha sykehjemsplasser på Betania Sparbu, der det er nyoppusset og klart til bruk. Bra for miljøet, bra for økonomien, bra for kvaliteten i tjenesten. Likedan må vi legge til rette for private barnehager, som har de mest fornøyde foreldrene til lavest kostnad for samfunnet. Det samme gjelder for legetjenesten.

Steinkjer må lære av andre kommuner som har høy kvalitet i tjenestene til lav kostnad. Sammenliknet med andre har Steinkjer høye kostnader til administrasjon og barnevern. Vi må finne årsakene til dette, og prioritere. Høyre vil heller redusere kostnadene til administrasjon enn å redusere antall lærere eller sykepleiere. Vi prioriterer tjenestene ut til innbyggerne høyest.

Høyre vil at det skal være attraktivt å bo og drive bedrift i Steinkjer. Nå er eiendomsskatten blitt så høy at det blir dyrt for folk å bo her. Vi må sørge for at det er byggeklare boligtomter og næringsareal. Politikere må gjøre det til et fortrinn å bo i Steinkjer, ikke en ulempe.

Vi må sørge for at elever i Steinkjer lærer like mye som elever i andre deler av landet. Nå ligger resultatene langt bak. Elevene våre fortjener bedre! Høyre vil satse på læreren, på lesing, skriving og regning, med intensiv-innsats hvis man blir hengende etter i basisfagene. For at elevene skal lære må de føle seg trygge på skolen og de må være tilstede. Derfor må fravær følges tett opp. Vi vil ha PPT, helsesykepleier og andre faggrupper ute i skolene og barnehagene, nært barna. Da kan utfordringer løses på et tidlig tidspunkt. Elevene må få konsentrere seg om skolearbeidet. Derfor vil Høyre ha mobilfri skole! Å stille krav er å bry seg. Når vi har forventninger viser vi at vi har tro på folk.