Politikk

Stovner Høyre vil at Stovner skal være en bydel det er godt å bo og leve i, uansett hvor i bydelen man bor. Vi vil løse bydelens utfordringer sammen med innbyggerne.

Våre hjertesaker

  • Muligheter for alle

    Et velfungerende samfunn gir muligheter for alle. En god skole, et åpent arbeidsmarked og et variert tilbud av fritidsaktiviteter er viktige forutsetninger for å gi flere en sjanse til å realisere sine drømmer og bidra til fellesskapet.

  • Barnehagen

    Barn i barnehagen skal leke, lære og være trygge. Vi vil prioritere flere voksne og høyere kvalitet i barnehagen, som er en unik arena for utvikling, sosialisering, inkludering og integrering

  • Skolen

    Vårt mål er at alle barn skal bli trygge og gode i lesing og regning før de forlater skolen. Da ertidlig innsats avgjørende for dem som trenger ekstra hjelp.

  • Les vårt BU-program