Bent Frode Bystrøm valgt til ordførerkandidat for Tinn Høyre

På nominasjonsmøtet onsdag 25. januar ble Bent Frode Bystrøm enstemmig valgt til Tinn Høyre sin ordførerkandidat. Nominasjonskomiteens innstilling til valgliste ble enstemmig vedtatt.

Tinn Høyre sin valgliste Kommunevalget 2023:
 
1.     Bent Frode Bystrøm (kumulert)
2.     Siw Hege Langeland (kumulert)
3.     Gunnar Odd Hagen
4.     Lill Iren Berg
5.     Annfinn Helleberg
6.     Herbjørn Bakka
7.     Tommy Storøygard
8.     Bjørn Berge
9.     Tracy Lynn Murphy
10. Oddvar Haugen
11. Espen Faane
12. Gro Rånman
13. Espen Nilsen
14. Ståle Slorafoss 
15. Karin Rø
16. Per Løitegaard
17. Per Edvin Ruud
18. Åselene Brautaset 
19. Knut Mogen Ørnes
20. Bjørn Næss Hansen
21. Jarle Skaardal
22. Grethe Vrålstad Hansen 
23. Torgeir Luraas

Bent Frode Bystrøm – Tinn Høyre sin ordførerkandidat