Ti gode grunner til å stemme Høyre i Tønsberg

1. En mer familievennlig barnehagepolitikk

Tønsberg Høyre vil innføre mer fleksible barnehageopptak hvor barnefamiliene kan få barnehageplass nær der de bor. Høyre vil utvide hvem som har rett til barnehageplass i Tønsberg. Vi vil at barn som er født i desember skal få barnehageplass når de fyller ett år. Vi vil utvide åpningstidene i de kommunale barnehagene, slik at de er tilpasset barnefamilienes behov. Tønsberg Høyre vil også styrke bemanningen i barnehagene og ansette spesialpedagoger. Slik kan vi kan fange opp barn som trenger ekstra støtte.

2. Det skal være trygt å bli gammel i Tønsberg

Andelen eldre i kommunen øker, flere har sammensatte omsorgsbehov og mange er ensomme. Tønsberg Høyre vil at alle eldre skal få muligheten til et aktivt og sosialt liv, smakfulle måltider, god pleie og mer sammenhengende tjenester. Vi vil gjeninnføre fritt brukervalg, slik at eldre skal få være sjef i eget liv og selv få velge mellom kommunale, ideelle eller private tjenester som passer deres behov best.  

3. En kunnskapsskole med muligheter for alle

Høyres mål med Tønsberg-skolen er å skape en skole med muligheter for alle, uavhengig av hvilken familie du kommer fra. Elevene skal kjenne på læringsglede og få den hjelpen de trenger. Høyre vil ansette flere lærere. Vi vil styrke skolenes økonomi, slik at alle skolene har råd til å oppgradere læremidlene og kan tilby like god undervisning i alle fag. Vi vil også styrke laget rundt elevene med flere helsesykepleiere og miljøarbeidere.

4. Lei av å leie? Vi vil gjøre det lettere å eie

Tønsberg Høyre vil jobbe for at flere skal oppnå boligdrømmen. Vi vil skape nye veier inn på boligmarkedet gjennom å bygge flere og mer varierte boliger i Tønsberg. Høyre vil jobbe for at flest mulig får muligheten til å eie sitt eget hjem, for eksempel ved å stille krav til i større grad å ta i bruk ulike boligsosiale modeller som leie-til-eie i flere utbyggingsprosjekter. Vi vil også styrke den kommunale garantien i Husbanken slik at flere familier med dårlig råd i Tønsberg kan få startlån.

5. Styrke tilbudet til de som sliter med psykisk helse og rus

Tønsberg Høyre vil styrke tilbudet til de som sliter med psykisk helse og rus i Tønsberg. Vi lover flere lavterskeltilbud, mer oppsøkende hjelp og flere helsearbeidere i kommunens psykisk helse- og rusarbeid. Høyre vil gjennomføre en lokal rusreform hvor vi går fra straffereaksjoner til helsehjelp og oppfølging.

6. Gode ordninger for barnefamilier

Mange familier i Tønsberg sliter med å få endene til å møtes, og må prioritere mat på bordet foran aktiviteter for barna sine. Høyre vil at alle barn og unge i Tønsberg skal kunne delta på minst én fritidsaktivitet i uka, uavhengig av foreldrenes lommebok. Tønsberg Høyre vil jobbe for at det skatte- og avgiftsnivået holdes nede, og vi er garantisten mot at det skal innføres eiendomsskatt i Tønsberg. Du får beholde mer av dine egne penger med Høyre i posisjon.

7. Alle skal føle at de er en del av den nye storkommunen

I dag opplever mange innbyggere i gamle Re kommune at de har blitt glemt av den nye storkommunen. Slik skal det ikke være. Tønsberg skal være kommunen hvor folk trives og har det bra, uavhengig av om de bor på landet eller i byen. 

8. Vi er på lag med de som skaper arbeidsplasser

Høyre vil at kommunen skal oppleves som en «fremoverlent» medspiller med en positiv vilje til å spille på lag med næringslivet. Tønsberg Høyre vil gjøre det lettere å etablere ny næringsvirksomhet i Tønsberg, og sørge for at næringslivet har muligheten til å vokse. Da må Tønsberg være en attraktiv kommune å bo og jobbe i. Høyre vil sørge for at Tønsberg igjen blir en ja-kommune, hvor vi heier på mennesker som ønsker å skape noe.

9. Fra sommerby til helårsby

Tønsberg er Norges sommerby. Tønsberg Høyre vil jobbe for at Tønsberg også skal være en helårsby med et levende kulturliv gjennom hele året. Vi skal være godt vertskap for de som kommer og besøker oss. Høyre vil jobbe for å åpne opp flere av de «skjulte smugene» i Tønsberg sentrum, slik de gjorde med Bakgårdsfestivalen.

10. En attraktiv og forutsigbar by- og stedsutvikling

God utvikling skaper en attraktiv kommune. Derfor vil vi føre en fremtidsrettet og forutsigbar politikk på by- og stedsutvikling i årene fremover. Tønsberg Høyre vil legge til rette for at byrom i Tønsberg sentrum skal kunne utvikles. Vi vil stille krav til stedstilpasset utbygging hvor arkitekturen tilpasses omgivelsene og hvor man forandrer for å bevare. Høyre vil jobbe for at relevante utbyggere snakker tettere sammen. Høyre vil ha en helhetlig utvikling og plan for Tønsberg kommune.

Fant du ikke din hjertesak på denne listen? Det er heldigvis mange flere gode grunner til å stemme Høyre – finn ut hva Høyre mener om det som er viktigst for deg her:

Send oss dine innspill

Vi jobber nå med kommunevalgprogrammet for neste periode, og vi trenger dine innspill. Har du innspill til hvordan vi kan gjøre Tønsberg til en enda bedre kommune? Send oss dine innspill i vår innspillsplattform her: