Introbilde Høyre foreninger. Bilde.

Vår visjon

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Se vår politikk

Aktuelt

Stemme
Monica Mæland foran uniformerte politifolk.

Pleie, omsorg, helse og sosiale tjenester

Behovet for helsetjenester er stort i Vardø, blant annet på grunn av en høy andel eldre i befolkningen. Mer enn 50% av kommunens budsjett går til denne etaten. Dette er en utvikling som ikke er bærekraftig om den fortsetter.

Kommunereform

Vardø Høyre mener at det er uansvarlig å stikke hodet i sanden og vente på at reformen blåser forbi. Vi tar en risiko ved å stå helt utenfor prosessene som nå foregår i våre nærmeste nabokommuner, blant annet fordi vi da sier fra oss muligheten til å komme med egne synspunkter og legge egne premisser.

Næringsliv og reiseliv

Vardø Høyre jobber for å gjøre det attraktivt for gründere og nye bedrifter å starte opp i Vardø, og å sikre gode vilkår for allerede eksisterende bedrifter.

Kultur og idrett

Vardø har et godt kulturliv med mye aktivitet innen musikk, teater og idrett. Med vårt nye flerbrukshus er alle forhold lagt til rette for at ungdomsaktiviteter skal få utvikle seg. Vardøs natur ligger godt til rette for utendørsaktiviteter året rundt.

Christine Nilssen - Gruppeleder, Vardø

Christine Nilssen

Gruppeleder, Vardø

Kontakt

Vardø Høyre

Christine Nilssen

Leder
Telefon 99033630

Markus Halftan Barth Akselbo

Fylkessekretær
Telefon 93057121

Våre folk