10 grunner til å stemme Høyre i Trøndelag

Høyre har bedre løsninger for hele Trøndelag —med skoler som forbereder elevene på fremtida; bedre veier og godt kollektivtilbud; og flere jobber og økt verdiskaping.

Husk at du i år kan stemme Høyre to ganger. Det er mange gode grunner til å stemme Høyre både i kommunestyre— og fylkestingsvalget. Her er 10 grunner — vi vil:

  • Utvikle skolene i samarbeid med lokalt næringsliv og lokalsamfunnene, slik at skolene spesialiserer seg på det lokalmiljøet er best på
  • Løfte yrkesfagene videre gjennom flere lærlingeplasser, mer praksis i undervisningen og flere tilpassede utdanningsløp
  • Styrke skolehelsetjenesten slik at alle elever får god tilgang på hjelp og støtte, blant annet gjennom digital tilgjengelighet
  • Ta i bruk nye løsninger for å bygge raskere, smartere og mer effektivt, for eksempel gjennom å opprette «Trøndelags Nye Veier»
  • Gjennomføre et betydelig løft i investeringer og vedlikehold av fylkesveier
  • Ha et godt kollektivtilbud i hele Trøndelag, og gjøre det enklere å ta grønne valg i hverdagen
  • Etablere flere ladepunkter og bidra til mer bruk av klimavennlige løsninger for kollektivtransporten
  • Legge til rette for vekst, verdiskaping og flere jobber i hele fylket, med utvikling av blant annet naturressursene, kunnskapsmiljøene og reiseliv
  • Prioritere kunnskap og kompetanse bedriftene etterspør, og oppgradere veier, mobil- og bredbåndsdekning og annen infrastruktur
  • Jobbe sammen med kommunene for å utvikle hele Trøndelag

Fant du ikke temaet som er viktigst for deg? Det er mange flere gode grunner til å stemme Høyre enn disse ti. Du kan sjekke resten av Høyres fylkestingsprogram her, eller finne ut hva Høyre går til valg på i din kommune her.