47000 lærere har fått vidareutdanning siden 2014

– Det kommende året får over 600 trønderske lærere påfyll

Til høsten får 615 trønderske lærere tilbod om videreutdanning. I hele landet får 7100 lærere tilbud. Det er nesten dobbelt så mange som i 2014. Satsingen gir flere gode lærere og elevene lærer mer, jubler representanter fra regjeringspartiene.

Regjeringen har styrket satsingen på videreutdanning fra 600 millioner kroner i 2014 til 1,6 milliarder i 2021. Denne kraftsatsingen har gjort at mange lærere har fått mulighet til å ta videreutdanning. Det har vært en særlig satsing på fordypning i matte, norsk og engelsk. Innen 2025 må alle som underviser i matematikk, engelsk, norsk, tegnspråk og samisk i barne- og ungdomsskolen ha tilstrekkelig studiepoeng. Disse fagene er prioritert også ved årets tildeling.

  • En god lærer er blant det viktigste for barns mestring og læring. Vi trenger lærere med solid faglig kompetanse. Regjeringen har bidratt til det gjennom en storstilt satsing på videreutdanning. Det må vi fortsette med i årene fremover, sier Mari Holm Lønseth, stortingsrepresentant (H).
  • Elevene er vår viktigste ressurs. De fortjener at lærerne har god og oppdatert kunnskap i fagene de underviser i. Det er strålende at tilbudet om videreutdanning blir godt mottatt av lærerne, sier Jon Gunnes, stortingsrepresentant (V)
  • «Det lover godt for skolene i årene fremover at mange lærere søker videreutdanning. Når stadig flere nå får muligheten får vi flere trygge og faglig sterke lærere som kan vekke engasjement og pirre barnas nysgjerrighet for fagene. Det er et viktig skritt mot en enda bedre skole.» Det sier Øyvind Håbrekke, førstekandidat for KrF i Trøndelag.

FAKTA:

  • 1. mars var fristen for lærere å søke videreutdanning
  • Lærerne søker om videreutdanning til sin skoleeier, som godkjenner og prioriterer, før søknaden går videre til Utdanningsdirektoratet.
  • Innen 2025 må de som underviser i matematikk, engelsk, norsk, tegnspråk og samisk i barneskolen ha 30 studiepoeng, mens de som underviser i de samme fagene på ungdomsskolen må ha 60 studiepoeng.
  • Kravet om studiepoeng ble innført i 2015. Da ble KS, arbeidstakerorganisasjonene, UHR-LU og Kunnskapsdepartementet enige om en ny strategi for videreutdanning, Kompetanse for kvalitet.
  • Siden 2014 har om lag 40 000 lærere fått tilbud om videreutdanning som del av Kompetanse for kvalitet. Høsten 2021 får ytterligere 7100 lærere tilbud. Det er om lag 1300 flere videreutdanningsplasser enn i fjor, og nesten dobbelt så mange som i 2014. Bare i 2018 var det flere som fikk videreutdanning (7207).
  • I tillegg til Kompetanse for kvalitet satser regjeringen også på videreutdanning for barnehagelærere, yrkesfaglærere og lærarspesialister.
  2020  2021 
Antall tilbudte videre-utdannings-plasser, pr fylkeAntall registrerte søknader* Antall godkjente fra skoleeiereAntall godkjente fra UdirAntall registrerte søknader* Antall godkjente fra skoleeiereAntall godkjente fra Udir
Trøndelag       
Engelsk1249898139111111
Matematikk184141141143112112
Norsk1239595124102102
Norsk
tegnspråk
531322
Samisk000000
Totalt for alle fag/fagområder     615