900 millioner til idrett og kultur

Nestleder i hovedutvalg for kultur, Trøndelag fylkeskommune Ingvill Dalseg har vært i dialog med flere som har bekymringer for de økonomiske konsekvenser det er å avlyse kultur- og idrettsarrangement og de ringvirkningene dette vil få.

— Det er riktig og viktig at kulturarrangement avlyses eller utsettes, slik at man minimerer spredning av kornaviruset. Men dette får stor konsekvenser for kultur- og reiselivsnæringene. Jeg er bekymret for manglende inntekter til små og store aktører som nå avlyser arrangementene sine, sier Ingvill Dalseg.

Normalt er kalenderen fylt opp med kulturarrangementer der fylkeskommunen er medarrangør eller gir tilskudd til, nå er alt avlyst. Konsekvensene er store i hele Trøndelag.

— Vi i Høyres fylkestingsgruppe, vil stille spørsmål til fylkesrådmannen, hva vi som fylkeskommune kan gjøre for å bistå, for å understøtte kulturaktørene våre i en vanskelig situasjon. Ledergruppen for hovedutvalg kultur hadde sammen med administrasjonen møte i går, med gjennomgang av utfordringene i Trøndelag. Vi ser at midlene på 900 millioner blir viktige og er en riktig prioritering, fortsetter Dalseg.

En avlyst konsert eller teaterstykke, kan få katastrofale økonomiske følger for arrangøren og for medvirkende til arrangementet.

— Grunnen til at dette kan være såpass fatalt, er fordi investeringene ofte ligger i forkant, med store investeringer og avtaler opp mot en forestilling. Så er aktøren avhengig av publikumsinntektene, som kommer helt mot slutten, for å tjene tilbake produksjonskostnadene. Slike arrangementer har ofte veldig liten likviditet, sier Ingvill Dalseg.

Regjeringens krisepakke håper og tror jeg vil bidra til å berge disse arrangørene i en overgangsfase. Så håper vi selvfølgelig at dagens situasjon ikke vedvarer over så alt for lang tid og at det blir mulig å avholde de utsatte arrangementene på et senere tidspunkt.