Alle bør finne seg en strand en tar ansvar for å rydde!

Kystrenovatør og varaordfører i Åfjord Einar Eian(H) inviterte Høyres fylkestopper Pål Sæther Eiden og Henrik Kierulf til Roan for å se med egne øyne hvor mye plast som ødelegger havet og kystnaturen vår.

— Den vakre skjærgården i Roan blir definitivt finere uten plastikk, utbryter Høyres gruppeleder i Fylkestinget, Pål Sæther Eiden.

— Det gjorde et sterkt inntrykk at selv om vi fylte mange store sekker med søppel på et par timer hadde vi bare ryddet noen få kvadratmeter, legger fylkespolitiker Henrik Kierulf til.

— Mengdene plastavfall langs kysten er så store at vi alle må bidra i en dugnad. Alle må finne seg en strand en tar ansvar for å rydde, men det må skje i samarbeid med profesjonelle aktører.

En liten vandring rundt på denne øya gav oss innblikk i hvor mye avfall som ligger der, og mye ligger i vanskelig terreng og er også tildekket av vegetasjon.

Mengden avfall, vår lange kystlinje og det store antallet øyer og holmer med til dels krevende terreng og værforhold sier noe om hvor omfattende og tidkrevende arbeidet med å fjerne søppel er, men også hvor viktig det er at både aktører som Mausund feltstasjon, privatpersoner og frivillige gjør en innsats for å fjerne avfall i sårbar natur. Men det sier først og fremst noe om hvor viktig det er at vi stopper den ødeleggende forurensingen av havet som avfall er, og som etter hvert ender opp langs kysten vår, sier de to fylkespolitikerne.

— Vi kan høre at det knaser i plastflasker langt nedi bakken når vi går. Det er lag på lag videre nedover, forteller kystrenovatør Einar Eian.

Han har som oppdrag å plukke søppel i den ytre delen av kysten i Trøndelag. Det vil si områder som ikke er en del av vanlige strandryddeaksjoner.

Prosjektet Rydd Norge Trøndelag og er et samarbeid mellom kystkommuner, Fylkesmannen, Handelens miljøfond og private ryddeaktører.

Takontakt med gruppeleder Pål Sæther Eiden for ytterligere kommentarer på mobil90527323