Arbeiderpartiet presses fra skanse til skanse i Olsø-saken

Etter at Adresseavisen avslørte at Arbeiderpartiets bystyremedlem og daværende fylkesleder hadde inngått en avtale hvor hans arbeidsgiver skulle få utbetalt opptil seks millioner kroner for å bidra til at en tomt på Kystad ble omregulert til boligformål har Arbeiderpartiet blitt presset fra skanse til skanse.

Ordfører Rita Ottervik ble tidlig informert om saken, innrømte til slutt at dette var «noe svineri», men ryddet ikke opp internt i Arbeiderpartiet.

«Ordfører Rita Ottervik prøver å innføre en politisk unntakstilstand for å beskytte en av sine egne politikere. Hun nekter å ta tak i «Kystad-saken» og sklir unna ved å snakke om lobbyregler. Det er ikke det denne saken handler om, sa Høyres gruppeleder Ingrid Skjøtskift til Adresseavisen.

– Dette blir som når en elev går berserk i godtebutikken, så svarer læreren med å sende hele klassen til tannlegen, sier Ingrid Skjøtskift.

– Når ordføreren sier at dette er noe svineri, må hun rydde opp i svineriet, og ikke bare sende ballen videre til Geir Waage, som hadde Rune Olsø som forlover, og Waages kone, Bjørnbet, sier Skjøtskift i en annen kommentar.

Også Adresseavisens politiske redaktør Tone Sofie Aglen har vært tydelig i sine kommentarer:

«Nei, ordførerRita Ottervik. Problemet er ikke at tilliten til politikerne i Trondheim er svekket. Det er tilliten til Rune Olsø og Trondheim Arbeiderparti som er svekket.»

Denne uka behandlet kontrollkomiteen i bystyret under ledelse av Høyres Rolf Jarle Brøske saken og konklusjonen mot Arbeiderpartiets stemmer var at Olsø ble anbefalt anmeldt for å få alle fakta på bordet.

– Jeg er blitt enda mer overbevist. Det er klokt av Trondheim kommune at vi tar et aktivt valg. At de problemstillingene som er rundt denne saken blir belyst og at tilliten til Trondheim kommune blir gjenopprettet, sa Brøske i komiteen.

Etter at de ble klart at alle de andre partiene ville støtte en anmeldelse har også Arbeiderpartiet innsett at anmeldelse er nødvendig for å få en opprydding i saken.

Det er også blitt kjent at kommuneadvokaten går langt, ut fra de kjente forhold, i å si at det kan ha foregått handlinger som er i strid med straffelovens bestemmelser om korrupsjon.