Beitstadsundbrua – Hvordan fremstå ryddig og forutsigbar overfor tilbyderne

I et innlegg denne uka går to av SV sine fylkestingsrepresentanter ut med sitt syn på prosessen knyttet til Beitstadsundbrua. Det kan se ut som uttalelsen er basert på følelser og videre er en anelse unyansert.

Når anbudet for bygging av brua ble lyst ut, var det ikke tatt noen forbehold om nasjonalitet. Ved anbudsåpningen viste det seg at en av anbyderne var et kinesisk selskap. Da fant det SV støttede fylkesrådet ut at nå skulle foten settes ned.

Etter å ha vurdert saken på nytt ble det så bestemt å sende den videre til fylkesutvalget for Trøndelag fylke. Det snudde Arbeiderpartiet og Senterpartiet på hælen og stemte mot sitt tidligere vedtak. SV ønsket å opprettholde Fylkesrådet i Nord Trøndelag sitt vedtak om å nekte å vurdere det kinesiske firmaet. Å mene at dette er en ryddig fremgangsmåte forstår vi ikke.

I denne saken er SV opptatt av å følge EU/EØS regler og forpliktelser. Partiet har ikke vært fremst i heiagjengen for slike internasjonale avtaler. Det en kan stille spørsmål om er hvorfor var de ikke på banen når fylkeskommunen lagde kriteriene for utlysningen? Er strategien å vente og se eller er det å kritisere når det er mulighet for det?

Et sentralt spørsmål er knyttet til norske arbeidsplasser. Ved å bruke utenlandske entreprenører kan det bli færre sysselsatte i denne bransjen. Det kan isolert sett være riktig, men vi får trolig norske underleverandører slik det er skissert i dette prosjektet. Bruk av utenlandske firma, i dette tilfellet fra Kina kan også bidra til økt handel. Da kan antallet norske arbeidsplasser faktisk øke. Ikke innen brubygging, men for eksempel innen sjømat og turisme. Den norske modellen er ikke basert på proteksjonisme, men på handel med andre land. Det er dette som har gjort Norge til et så godt land å bo og leve i. Når Nye Veier har lyst ut sine prosjekter har norske firma så langt vunnet alle kontraktene. Norske veibyggere er i høyeste grad på banen, eller skal vi si på veien!

For å gjøre farsen komplett vedtar altså et flertall i Fylkesutvalget med AP i spissen at dette egentlig er regjeringens skyld. Regjeringen har ikke hatt god nok detaljstyring, noe som her ble dypt savnet. I festtalene ellers klager man over at det ikke gis nok oppgaver til regionalt nivå. Når vi så skal håndtere de oppgavene vi allerede har fått, og de blir kompliserte, ja da ønskes det mer detaljstyring.

Partiene Høyre, FrP og Venstre er selvsagt fornøyd med at vårt syn i saken vant frem. Selvsagt skal tilbydere som er invitert til å levere anbud vurderes. At dette kan medføre over 40 millioner mer til veg eventuelt mindre egenbetaling for bilistene er ikke et uvesentlig aspekt ved saken.

At SV heiser den røde fane mot Kina blir i den sammenheng en avsporing av det saken gjelder.