Byggestart for godsterminal etter 30 års venting

Regjeringens massive satsing på samferdsel i Trøndelag fortsetter. Fra før har regjeringen tatt inn E6 i både Nord- og Sør-Trøndelag i Nye Veier, gitt grønt lys for elektrifisering av Trønderbanen, redusert vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene og nå ble det altså klart at trønderne får ny godsterminal.

Trønderske politikere har i flere tiår kranglet om lokalisering av ny godsterminal, men etter drøye tre år med Høyre i regjering, er beslutningen tatt. Ny godsterminal havner på Torgård og byggestart blir allerede i første periode. Det kan bety spaden i jorda allerede neste år.

For ganske nøyaktig fire år siden kunne daværende samferdselsminister slippe nyheten om at det ikke ble noe godsterminal: https://www.nrk.no/trondelag/ingen-godsterminal-i-sikte-1.10872454. Etter regjeringens taktskifte i samferdselspolitikken er det derimot klart.

Det avsettes 1,8 milliarder kroner til første trinn. En ny godsterminal vil frigjøre arealene på Brattøra som kan brukes til byutvikling. Det vil sikre mer effektiv logistikk, fjerne 60 000 vogntog fra vei til jernbane og trygge arbeidsplasser i konkurranseutsatte næringer. God flyt av varer vil også kunne gi forbrukerne lavere pris.