Campusutvikling for en kunnskapsøkonomi

Mer tverrfaglig samarbeid og økt kvalitet i utdanning, forskning og formidling er en investering for hele Norge.

Utdannings- og forskningsmiljøene i Trøndelag, med NTNU og SINTEF i spissen, spiller en avgjørende rolle for utvikling og innovasjon og omstillingen av Norge. Mer tverrfaglig samarbeid og økt kvalitet i utdanning, forskning og formidling er en investering for hele Norge.

Regjeringen har besluttet å samle NTNU rundt campus på Gløshaugen. Samlingen er et strategisk verktøy for å realisere NTNUs faglige ambisjoner. I januar 2018 fikk Trondheim og NTNU en viktig avklaring med vedtak om helhetlig utbygging av campus. NTNU får penger til 92 000 kvadratmeter nybygg og 45 000 kvadratmeter ombygging. Anslått kostnad for prosjektet er 9 milliarder og utbyggingen skal gjennomføres i løpet av 10 år. Trøndelag Høyre er svært tilfreds med den raske fremdriften i campusprosjektet, og forventer at prosjektet realiseres til den tidsrammen regjeringen har skissert.

Elgeseter gate 10 er et felles prosjekt mellom NTNU og Studentsamskipnaden i Trondheim. Realiseringen bør skje med en gang og ikke være avhengig av campusprosjektet for øvrig i tid. Utbygging av Elgeseter gate 10 er viktig for å samle og utvikle helse- og sosialfagsmiljøene ved NTNU, blant annet audiografi, barnevern, ergoterapi, fysioterapi, radiografi sosialt arbeid og vernepleie. Det vil gi positive synergier om disse utdanningene samarbeider på tvers av fag og fakulteter, samt tett samarbeid med St. Olavs hospital.

Bygget er prosjektert, og forprosjektet ble avsluttet i mars 2018. Rapporten ble sendt fra Statsbygg til Kunnskapsdepartementet i juni 2018. Prosjektet er nå dokumentert og klart for start, så snart det kommer en oppstartbevilgning. Trøndelag Høyre mener det er viktig å realisere Elgeseter gate 10. Realiseringen bør starte med en gang.

Trøndelag Høyre vil:
• At regjeringen skal sikre rask fremdrift av NTNUs campusutbygging rundt Gløshaugen
• Sikre realisering av Elgeseter gate 10 gjennom snarlig oppstartbevilgning

Vedtatt på Trøndelag Høyres årsmøte 2019