Deler av Landbruksforvaltningen flyttes til Steinkjer

Regjeringen har bestemt å flytte 30 arbeidsplasser fra Landbruksdirektoratet i Oslo til Steinkjer. Vedtaket er en oppfølging av regjeringens plan for lokalisering av statlige arbeidsplasser.

I hovedsak er det snakk om arbeidsplasser innen administrasjon, skogbruk, erstatning og arealbruk. Dette kom frem på et pressemøte i dag kl.11.30 med Elin Agdestein (H), Einar Almaas (Frp) og André Skjelstad (V).

– Dette er en gledens dag. Vi har jobbet for og ventet på dette lenge. Det har vært vurdert flere alternativer, og jeg er veldig glad Steinkjer er valgt, sier stortingsrepresentant Elin Agdestein til Trønder Avisa.

I løpet av valgkampen besøkte Agdestein deler av skognæringa (bl.a. InnTre) i Steinkjer og var allerede da tydelig på at Steinkjer var klar for utfordringen. Høyre i Trøndelag har vært pådrivere for at Høyre skulle programfeste utflytting av statlige arbeidsplasser til hele landet, og det er nå inne i Stortingsvalgprogrammet.

– Skog er den tunge fagenheten som blir flyttet ut. Jeg mener Steinkjer har veldig gode forutsettinger for å bli et godt vertskap for disse delene av direktoratet. Vi er blant landets ledende skogregioner, sier Agdestein.

Under pressemøtet gav fylkesleder i Frp Einar Almås ros til stortingsrepresentantene Agdestein og Skjelstad for innsatsen og presiserte at det var mange borgerlige politikere som har vært med i arbeidet om denne utflyttingen.