Det ble et annerledes skoleår – men vi skal tilbake til en normal hverdag

Skolene landet over har akkurat tatt sommerferie, og skoleåret vi legger bak oss skrives inn i historiebøkene.

Elin Agdestein, stortingsrepresentant Nord-Trøndelag (H)

I over ett år har elever har levd med usikkerhet om når de skal få komme tilbake på skolen. Og når de har vært på skolen, har det hele tiden vært med en usikkerhet om et smitteutbrudd vil sende klassen eller hele skolen i karantene. 

Det er ingen tvil om at pandemien og smitteverntiltak har rammet barn og unge hardt. Både elever og lærere har taklet den nye hverdagen med mindre kontakt og mer usikkerhet på en imponerende måte. Likevel kommer ferien i år med en bismak fordi vi ikke vet hvordan det siste året har påvirket elevenes læring. Vi frykter at flere elever avslutter skoleåret med kunnskapshull.  

Når det nye skoleåret begynner, må det viktigste fokuset være at alle elever mestrer grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og regning når de går ut av grunnskolen. For at flere elever skal fullføre og bestå videregående, må kunnskapshullene tettes.

Første bud for å sikre at elever både lærer det de skal, men også at elevene som henger litt etter følges opp, er at elevene møter opp på skolen. Fravær er et av de viktigste faresignalene om at en elev ikke henger med i undervisningen og at motivasjonen er på vei nedover. Når fraværet blir for høyt, går det utover læringen og vi vet at fravær og frafall henger tett sammen. 

Vi skal tilbake til en mer normal skolehverdag der vi ikke trenger å være redd for smitte og karantene. Da må vi gjeninnføre fraværsgrensen slik at elevene som er i ferd med å miste motivasjon og lærelyst blir fanget opp, og får den oppfølgingen de trenger for å fullføre og bestå.  

Regjeringen nylig fikk flertall for Fullføringsreformen, en reform som inneholder mange tiltak for at flere skal få et vitnemål eller fagbrev i hånden. Regjeringen har også gjort mye for at elever skal kunne ta igjen tapt læring i pandemien. I 2020 og våren 2021 er det bevilget 170 og 160 mill. kr for at sårbare elever skal kunne ta igjen tapt progresjon, 150 mill. for å støtte digital hjemmeundervisning, 500 millioner kroner som kommunene kan bruke til å opprette nye eller til å utvide eksisterende sommerskoletilbud sommeren 2021, og 250 mill kr i RNB 2021 slik at vi får intensivert innsatsen mot tapt undervisning for barn og unge. Det er viktig at disse pengene brukes riktig, og at vi holder læringstrykket oppe når elevene er tilbake i klasserommene.

Men det er ikke bare kunnskapshullene som bekymrer når vi sender elevene ut i sommerferie. Det siste året har det meste som har vært gøy og sosialt blitt avlyst, og vi vet at hverdagen med mindre kontakt med andre og færre ting å glede seg til har gått utover mange barn og unge sin psykiske helse. Da må vi som politikere sørge for at hjelpen aldri er langt unna. Ingen skal møte en stengt dør til helsesykepleier på skolen når de trenger noen å snakke med. Derfor gir vi nå 30 millioner ekstra til psykisk helse i skolen.  

Vi skal tilbake til en normal hverdag med fulle klasserom og liv i skolegården. Det viktigste vi gjør da er å tette kunnskapshullene pandemien har skapt, og gi alle barn og unge den hjelpen de trenger, når de trenger den.

Takk for innsatsen til alle i skolen! En riktig god sommer ønskes alle lærere og elever!