Det må forskes mer på kvinnehelse

Helsa vår er selve livet vårt, hver time, hver dag. I Norge er en det en grunnleggende verdi at alle skal ha like muligheter. Helse gir muligheter, dårlig helse gir begrensninger.

Tradisjonell medisinsk forskning bruker fortsatt mannen som norm for forskning, diagnostikk og behandling. Derfor trenger vi mer forskning med kvinner som et utgangspunkt og mer forskning på kvinnehelse.

Helsa vår er selve livet vårt, hver time, hver dag. I Norge er en det en grunnleggende verdi at alle skal ha like muligheter. Helse gir muligheter, dårlig helse gir begrensninger.

Historisk har sykdommer som i størst grad rammer menn fått større oppmerksomhet enn sykdommer der kvinner er i flertall. Resultatet er at forskning på kvinners helse har blitt nedprioritert.

En rapport fra kilden kjønnsforskning fra i fjor høst viser at til tross for at kvinneandelen innen medisin har økt og tilsvarende likestillingen i samfunnet, så er det fortsatt høyere status å forske på menns helse.

Granavolden-plattformen har mange gode likestillings- og kvinnepolitiske saker. Det er viktig at forskning på lidelser som særlig rammer kvinner forsterkes når plattformen skal utøves. Det skal legges fram en stortingsmelding om folkehelsepolitikken. Høyre må sørge for at kvinneperspektivet vektlegges i denne.

Trøndelag Høyre vil:
  • Stimulere til at det blir forsket mer på kvinnehelse
  • Sørge for at kvinneperspektivet vektlegges i stortingsmeldingen om folkehelsepoltikken
  • Styrke samarbeidet med interesseorganisasjoner (eksempelvis Sanitetskvinnene) som forsker, informerer og understøtter arbeidet for bedret kvinnehelse

Vedtatt på Trøndelag Høyres årsmøte 2019