Vi må holde hjulene i gang

– Selv om mange møter nå er avlyst eller utsatt kan ikke demokratiet skal settes på vent, sier Høyres gruppeleder, Ingrid Skjøtskift.

Også i Trondheim opplever de folkevalgte mange praktiske og tekniske utfordringer. Rådhuset er stengt for alle som ikke har arbeidsplassen sin der, og mange benytter hjemmekontor. Alle møter avvikles nå som videomøter.

Ingrid og våre to andre heltidspolitikere, Trygve Bragstad og Christianne Bauck-Larssen, har daglige møter og diskusjoner. Gruppestyret i Høyre er også i arbeid med ukentlige møter.

– Administrasjonen i kommunen arbeider nå på høygir med å sikre tjenestene, særlig innenfor helse og velferd, skole og oppvekst. Derfor må vi også akseptere at saker som ikke er høyt prioritert må utsettes, slik at kapasiteten kan brukes på det som haster mest, og som er høyest prioritert. Plan- og reguleringssaker, saker som er tidskritiske for verdiskaping og arbeidsplasser, saker som berører rettssikkerhet og grunnleggende rettigheter, og så videre, skal ikke «avlyses», understreker Skjøtskift.

En del av bystyresakene vil bli behandlet av formannskapet etter kommunelovens hasteparagraf så lenge bystyret ikke avholder møter. Videre blir det møter både i KIF-komiteen og i finans- og næringskomiteen på mandag, for å behandle saken om opprusting av Olavshallen.

– Det er ingen grunn til at denne og andre viktige saker skyves ut i tid, sier Christianne Bauck-Larssen, leder av Kultur-, idretts- og friluftslivkomiteen.

Erna har gjort det klart at vi skal gjøre alt som trengs for å sikre jobber, bedrifter og folks velferd. Derfor har Stortinget vedtatt to økonomiske krisepakker som gir trygghet for arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende, studenter og kulturlivet, for å nevne noe. Det vil komme flere krisepakker i tiden fremover.

– Trondheim kommune må også sette inn egne tiltak for å trygge næringslivet, verdiskapingen og arbeidsplassene i byen, sier Trygve Bragstad.

Nå for tiden går debatten om tiltakene som er satt inn for å begrense smitten er tilstrekkelige, eller om de går for langt. Her har vi ingen fasit, dette må evalueres i ettertid.

– Jeg vil oppfordre alle til å lytte til og forholde seg til rådene som kommer fra lokale og nasjonale myndigheter. Krise er ikke tiden for konfrontasjoner og krav som utfordrer samholdet eller belaster fellesskapet unødig. Vi må alle ta del i dugnaden, sier Ingrid Skjøtskift og avslutter med Ernas ord:

Dette er ikke tiden for “jeg”, dette er tiden for “vi”.