Distriktspolitikk som fungerer

Misnøyepartiet Sp og dets leder Vedum har vært på turne i Nord-Trøndelag og spredt det «glade» budskap som i korttekst går ut på å fortelle trønderne at det går den veien høna sparker på de fleste områder.

Sp gjentar og gjentar budskapet om sentralisering og nedbygging av distriktene, men det blir jo ikke mer sant av den grunn. Tvert om, en større mismatch mellom retorikk og realiteter skal en lete lenge etter for å finne.

Vedum må ha iført seg kraftige skylapper for å unngå å se et Trøndelag som blomstrer, og det skyldes ikke bare en vennlig og varm sommersol.

Denne regjeringen har levert mer på desentralisering og styrking av norske distrikter enn Sp gjorde på 8 år i regjering. Det går så det suser i Nord-Trøndelag, ja i hele regionen. Trøndelag er blir et utstillingsvindu for en vellykket distriktspolitikk med Erna som statsminister.

 • Ledigheten i Trøndelag er rekordlav.
 • Veksten i eksportverdier fra regionen ligger i toppsjiktet nasjonalt
 • Kommuneøkonomien har ikke vært bedre på ti år
 • Regionale utviklingsmidler er vel og bra, men de blir for vekslepenger å regne mot de milliardinvesteringene vi gjennomfører på vei og jernbane, med elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen, firefelts E6 fra Stjørdal til Steinkjer, utbedring av E14 og E6 videre nordover.
 • Steinkjer er blitt administrasjonsssenter for Trøndelag og regjeringen har bidratt med å legge hovedsetet for fylkesmannen i Trøndelag og Nav Trøndelag til byen. Mer vil komme!
 • Det er optimisme og investeringsrekord i landbruket, økt aktivitet i skognæringa og vi har fått etablering av biogassfabrikk på Skogn.
 • Vi har redusert skatten på arbeidsplasser og gjort det lettere å starte egen bedrift og videreutvikle privat virksomhet.
 • Vi flytter ut statlige kompetansearbeidsplasser og har fjernet usikkerheten ved viktige institusjoner som Namdal Sykehus og Namdal Tingrett.
 • vi har sikret forskningsmiljøene i fylket gjennom å bevilge 45 millioner til HUNT4, millionbevilgning til miljøsatsinga på Mære og støtte til Innovasjonscampus Steinkjer.
 • Vi bidro med 30 millioner til omstilling i Lierne og vi har sørget for at Meråker og Steinkjer videregående skoler har fått et stort antall nye landlinjeplasser.
 • Bare i 2017 gjør vi investeringer på 4,2 mrd kr på forsvarsanlegg i Trøndelag.
 • Vi gir lokaldemokratiet medhold i 80% sakene, mot 40% under de rødgrønne. Her er saken om butikk på Bangsund et godt eksempel.
 • Etter fire års arbeid mot EU har vi endelig fått gjeninnført differensiert arbeidsgiveravgift i transport og energibransjen, en ordning som ble avviklet under de rødgrønne fordi Sp forsømte arbeidet med å ivareta norske interesser.
I stedet for kritikk og tom retorikk bør Sp klargjøre egne løsninger. Som at regjeringen de vil gå inn i vil legge ned Nye Veier, selskapet som nå bygger nye stamveier i rekordtempo over hele landet, at det rødgrønne alternativet er imot mangfold og valgfrihet for pasienter og familiene, at de vil rekommunalisere alle velferdstjenester, avvikle privat barnehagedrift og øke skattene for næringsdrivende, bedrifter, familier og pensjonister.

Det siste Nord-Trøndelag trenger er en rødgrønn regjering med SV, MDG og Rødt på vippen. En slik regjering vil skru klokka tilbake og gi svært negative konsekvenser for vekstkraften i vår region, true tusenvis av industriarbeidsplasser på Innherred gjennom en varslet slowdown i oljenæringa og sette bom for de planlagte veiinvesteringene på E6 og E14. Havbruksnæringa, vår viktigste eksportnæring, vil oppleve økte restriksjoner. Landbruket vil gå dystre tider i møte med et MDG i regjering, som vil ha kjøttfrie dager, mer vern og flere rovdyr.

Høyre er brobyggeren på borgerlig side og garantisten for en borgerlig regjering etter valget i september. Fire nye år med Erna som statsminister vil videreføre den positive utviklingen i vår region i årene som kommer.

Mer om Høyres distriktspolitikk