Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen

Svar på innlegg fra stortingsrepresentant Jon Gunnes fra Venstre i Trønder-Avisa 16. mai.Jeg kan ikke la innlegget til Venstres nye Stortingsrepresentant fra Sør-Trøndelag Jon Gunnes stå uimotsagt.

Han skriver at hans viktigste oppgave som medlem av Transport- og kommunikasjonskomiteen er å hindre at Trønderbanen og Meråkerbanen blir elektrifisert.

Jeg kan vanskelig skjønne at hans partifelle André Skjelstad fra Nord-Trøndelag er enig med sin partifelle? Skjelstad har stått skulder ved skulder sammen med oss øvrige politikere fra alle partier i det krevende arbeidet med å få dette prosjektet inn i Nasjonal Transportplan. Venstre gikk til valg med dette som sitt viktigste samferdselsprosjektet i Trøndelag. Det samme gjorde også vi i Høyre.

Ingen av de argumenter Gunnes fører i pennen var ukjente da en samlet region i Midt-Norge satte elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen som prioritet nummer 1. Og heller ikke da regjeringen, som Venstre nå er en del av, og deretter et samlet Storting vedtok elektrifiseringen av Trønderbanen og Meråkerbanen. Men nå vet altså Gunnes så mye bedre. Han kan neppe ha satt seg inn i det enorme politiske forarbeidet som er gjort i denne saken. Han viser at han ikke har forstått hvor sterkt dette prosjektet står i regionen, blant trøndere flest og i næringslivet.

Skal vi lykkes med vårt viktigste samferdselsprosjekt i Midt-Norge er det helt avgjørende at vi fortsatt står samlet i Trøndelag, også de neste månedene frem mot budsjettbehandlingen for 2019.

Da går toget!

Det er bare elektrifisering som kan oppnå regjeringens og Stortingets målsetting om oftere, raskere og renere tog.

Å ikke stå samlet nå kan vise seg å bli tidenes selvmål.