Elevene vet best hvilken skole de vil gå på

Jeg mener det skal være et grunnleggende prinsipp at det er 16-åringene selv som bestemmer hvilken skole de skal gå på, og ikke fylkespolitikerne.

Trønder-Avisa går langt på kommentarplass i å gi elevene ansvaret for at skolene i Trøndelag holder høy kvalitet og er attraktive å gå på. Dette er et ansvar fylkespolitikerne ikke kan fraskrive seg.
Vi har sendt to ulike modeller på høring. Det ene er at fylkene skal kunne velge mellom fritt skolevalg i hele fylket, eller dele inn fylket i flere inntaksregioner. Det andre er at fritt skolevalg i hele fylket skal være normalordningen og at flere inntaksregioner skal kunne begrunnes i store avstander eller trafikale forhold.
Det viktigste med begge disse to modellene er at elevene våre skal ha mer enn en skole å velge mellom. Alle skal kunne velge mellom minst to skoler.
Jeg mener det ikke nødvendigvis er en konflikt mellom elevers valgfrihet, og å ivareta den skolestrukturen som er bygd opp i Trøndela. Høyre ønsker seg et fritt skolevalg som sikrer elevenes rett til å velge selv hvilken skole de skal gå på, samtidig som vi ivaretar en god desentralisert skolestruktur.
Nærskolen står sterkt og vi ser at den også er det foretrukne valget for det store flertallet ungdommer. Samtidig er det slik, at noen elever av ulike årsaker har et ønske om en annen mulighet enn den nærskolen gir. Det skal vi legge til rette for. Erfaringen fra de fylkene som har innført fritt skolevalg, er at de aller fleste elever fortsatt søker nærskolen, og at rundt 90 prosent av elevene kommer inn på førstevalget sitt.
Med andre ord mener jeg det ikke er grunnlag for den pessimismen på vegne av de mindre distriktsskolene som Trønder-Avisa gir uttrykk for. En av de største utfordringene for skolepolitikken i Trøndelag er å redusere frafallet i videregående skole og å sikre bedriftene i regionen tilgang på riktig kompetanse. Ikke at noen få elever ønsker å gå på en annen skole enn nærskolen. Da trenger vi en skolepolitikk som setter eleven i sentrum, som har hovedfokus på systematisk kvalitetsarbeid i skolen, ikke på å hindre elevers frie skolevalg.