Elin Agdestein tar Forsvarets sjefskurs

Stortingsrepresentant Elin Rodum Agdestein skal i høst gjennomføre sjefskurset ved Forsvarets høgskole.

Kurset fokuserer på forsvars-, utenriks-, og sikkerhetspolitikk – der man også dekker internasjonale utviklingstrekk, krisehåndtering og beredskap. Tematisk fordypning for årets kurs er «Sikkerhetsutfordringer i Nord-Europa – med Russland som nabo».

Deltakerne er foruten to stortingsrepresentanter, embets- og tjenestemenn, representanter fra akademia, media, organisasjoner som NHO, og utvalgte offiserer.

– Det er et stort privilegium å få denne muligheten. Forsvars- og sikkerhetspolitikk opptar meg sterkt og er et område jeg fikk anledning til å jobbe mye med i forrige stortingsperiode, som medlem av Utenriks- og forsvarskomiteen. Temaet er høyst aktuelt, ikke minst for forsvarsregion Trøndelag som med kampflybasen på Ørland og senter for alliert øving, trening og mottak ved Værnes Garnison er et av fire tyngdepunkt i det norske forsvaret. Alle stortingskolleger som har deltatt tidligere gir kurset svært gode skussmål og jeg gleder meg til å lære mer og bli enda bedre kjent med Forsvaret sier stortingsrepresentanten fra Steinkjer som er inne i sin andre periode på Stortinget for Høyre i Nord-Trøndelag, nå som medlem av Finanskomiteen.

Kurset har en varighet på 3 måneder, fra 14. august til 2. november. Vararepresentant Pål Sæter Eiden, som er Høyres gruppeleder i Fylkestinget i Trøndelag, vil møte på Stortinget i hennes fravær, dvs i perioden fra Stortinget åpner 1.oktober til 2.november 2018.