-En gledens dag for næringslivet i distrikts-Norge

Regjeringen har fått gjennomslag for endringer i EUs regelverk som gjør det mulig å gjeninnføre generelt reduserte satser for transport- og energiforetak i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. —En gledens dag, sier stortingsrepresentant Elin Agdestein.

— Når EUs unntaksbestemmelser nå er revidert,er det mulig å åpne for å gjeninnføre differensiert arbeidsgiveravgift innen transport- og energisektoren, sier Agdestein. — Dette er gode nyheter for næringslivet i Namdalen, Inderøy og andre kommuner i distrikts-Norge som er omfattet av redusert arbeidsgiveravgift.

Endringene i EU-reglene skal nå på vanlig måte innlemmes i EØS-avtalen og i norsk rett, og det er forventet at dette vil skje i løpet av høsten.

Agdestein sier at Høyre er en sterk tilhenger av differensiert arbeidsgiveravgift og mener det er et av de beste og mest effektive virkemidlene for å sikre et sterkt næringsliv i distrikts-Norge.