En blomstrende reiselivsnæring

Tidligere i sommer la Statistisk sentralbyrå frem tallene for overnattingsnæringen i mai. Hele 2,6 millioner mennesker sov på norske overnattingssteder, en vekst på 6 prosent fra i fjor. I Nord-Trøndelag alene er veksten på formidable 11,5 prosent.

Reiseliv er en av verdens raskest voksende næringer, også i Norge. Økt globalisering gir nye vekstmuligheter for utvikling av den norske reiselivsnæringen. Den gir arbeidsplasser og lokal utvikling, i både byene og distriktene. Med fantastiske natur- og matopplevelser har Norge alle forutsetninger for å være en av verdens fremste destinasjoner for turisme.

Vår unike posisjon med en vakker natur med stor variasjon fra nord til sør, spennende kulturliv og en rik landbruks- og matkultur gjør det naturlig for mennesker å se på Norge som et interessant reisemål. Men dette kommer heller ikke av seg selv. Reiselivet selv gjør en fantastisk jobb i å ta vare på naturen rundt seg, samtidig som de klarer å utnytte potensialet som ligger der. Det er de kreative menneskene som står på hver dag for å vise frem Norge på sitt beste, som har mye av æren for veksten vi nå ser.

Reiselivsnæringen har en naturlig interesse av å ta del i en utvikling som fremmer miljømessige, sosiale og økonomiske verdier. En bærekraftig utvikling kan gi lokalsamfunnene eierskap til utviklingen av reiselivet på sitt sted. Å bevare naturskjønne omgivelser, sikre at nye bebyggelser passer inn i lokalsamfunnet, og spille på det vakre vi har å by på er et konkurransefortrinn Norge i større grad bør utnytte i sin markedsføring.

Hele landet nyter godt av at det går så godt med norsk reiseliv. I Norge sysselsetter næringen rundt 160.000 mennesker, hvor hver tredje sysselsatte er under 24 år og over 40 prosent har utenlandsk bakgrunn. Med andre ord er det for mange å jobbe enten som guide i sommerferien, eller resepsjonist på det lokale vertshuset deres første møte med arbeidslivet.

For å løfte reiselivsnæringen videre vil det være viktig å fremme lokal matproduksjon som et stort pré for norsk reiselivsnæring. I tillegg vil Høyre vurdere om det statlige virkemiddelapparatet kan bidra til en raskere grønn omstilling i næringen. Vi må også i større grad fremme kultur-turisme for å bidra til økt samhandling mellom kultur og reiseliv.

Selv om tallene peker i riktig retning må vi satse videre, sette oss nye mål. Høyre vil styrke Norge som attraktivt reisemål og turistattraksjon i tiden fremover. Norsk natur kombinert med et variert kulturliv, en rik landbruks- og matkultur, mangfoldet av kulturminner, og unike verdensarvområder, er et utrolig godt utgangspunkt for vekst i reiselivsnæringen og for økt verdiskaping i hele landet.