– Endelig klart for utbygging av Ytre Namdal fagskole

-Nå håper jeg spaden snart stikkes i jorda. Det sier Høyres gruppeleder på fylkestinget, Pål Sæther Eiden, som gleder seg over at fylkestinget i dag vedtok utbygging av Ytre Namdal fagskole. -Skolen går nå en lys fremtid i møte og befester Rørvik sin posisjon som en ledende aktør innenfor maritim utdanning, sier han.

Skolen har allerede et tilbud innen skipsoffiserutdanning, mens maskinoffisersutdanning er også under etablering. Det betyr flere læreplasser til en bransje som er i sterk vekst i Namdalen. Gjennom fylkestingets bevilgning slipper man nå en delt løsning mellom disse to utdanningsretningene og kan samlokalisere alt med utgangspunkt i dagens bygningsmasse.

-Jeg er veldig glad for at fylkestinget stilte seg bak denne nødvendige investeringen. Vi vet hvor mye fagskolen betyr for næringslivet, men også for mange elever fra Namdalen og Trøndelag som har lyst til å få en maritim utdannelse, sier Eiden.

Investeringsrammen for de nye lokalene blir lagt frem for og vedtatt av fylkestinget i juni 2018. Etter planen skal alt stå klart allerede i 2019.