Endringer i eiendomsskatten

I dag la Elin Agdestein frem flere hovedpunkter i statsbudsjettet hos Verdalskalk AS. Et av hovedpunktene som gledet daglig leder Geir Olav Jensen var endringene i eiendomsskatten.

Regjeringen foreslår å frita verk og bruk for eiendomsskatt på produksjonsutstyr og installasjoner. Dette vil bidra til at blant annet mineralnæringen kan investere mer i produksjonsutstyr som igjen kan føre til flere arbeidsplasser.

Fjerning av denne skatten vil, dersom budsjettet blir vedtatt med denne endringen, ha en overgangsperiode på fem år fra og med 2019.

I tillegg foreslår regjeringen å styrke arbeidet til direktoratet for mineralforvaltningen ved å øke bevilgningene med ca. 5,2 millioner kroner. Dette vil bidra til å redusere saksbehandlingskøene og sette fart på den digitale utviklingen i direktoratet.