Enighet på fylkestinget om elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen

Den siste tiden har det vært stort engasjement knyttet til utbygging og modernisering av Trønder- og Meråkerbanen. Derfor har det vært viktig og få et bredt vedtak for å sende et tydelig signal til Stortinget og Regjeringen om hva trønderne ønsker å prioritere.

Høyres gruppeleder på fylkestinget, Pål Sæther Eiden, har den siste tiden jobbet intenst for å få til et vedtak med bredest mulig oppslutning.

– Jeg er fornøyd med at vi stort flertall i Fylkestinget støttet et omforent forslag. Det er et viktig signal for innbyggerne i Trøndelag, sier Pål Sæther Eiden.

Det var spesielt innholdet i punktet 2 som er viktig for passasjerene påpeker Eiden, som omhandler økt frekvens, økt kapasitet og ikke minst kortere reisetid.

Vedtaket lyder som følger:

Fylkestinget baserer seg på Jernbaneforum Midt-Norge sin uttales og understreker at det viktigste for Trøndelag er:

  1. Elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen må startes opp i 2019
  2. Modernisering av jernbanen gjennom økt frekvens og kapasitet er avgjørende for et bedre togtilbud der toget kan binde Trøndelag sammen og ta ut et langt større potensiale innen persontransport. Handlingsprogrammet bør ha en ambisjon om å oppnå halvtimesintervall med optimaliserte stoppmønstre og kortere reisetid mellom Melhus og Steinkjer, samt kvarters avganger mellom Trondheim S og Værnes. En jernbane som muliggjør mer godstransport på jernbane er viktig for Trøndelag.
  3. Meråkerbanen knytter Trøndelag sammen med det Midtnordiske, Svenske og all-Europeiske jernbanenettet. Det er et element som ikke må svekkes. Modale sprang, som vi i dag har på Storlien, skal ikke forekomme.
  4. Vi ønsker nye miljøvennlige tog som kan settes inn for dagens dieseltog. De nye togene som kommer kan drives frem av ulike energiformer. Den teknologiske utviklingen kan gjøre hydrogen, batteri og biodrivstoff til realistiske alternativer på Nordlandsbanen i fremtiden, slik beskrevet i Norsk Gassforums rapport «Nordlandsbanen på biogasss».