EØS-avtalen skal bestå

Vi ser stadige angrep på EØS-avtalen, særlig fra Senterpartiet. Senterpartiet har lagt seg til en retorikk i denne debatten som kanskje virker overbevisende på noen. Men de forteller aldri hvor viktig denne avtalen faktisk er for Norge.

EØS-avtalen sikrer norsk næringsliv tilgang til et marked av 31 land og 500 millioner mennesker. For Norge er dette svært viktig, fordi nærmere 80 prosent av vår eksport går til EU og mer enn 60 prosent av vår import kommer fra EUs medlemsland.
Avtalen sikrer med andre ord tusenvis av arbeids plasser i Norge. Den sikrer norske arbeidsgivere kompetent arbeidskraft i perioder vi ikke har nok av den i eget land, som i landbruket, en av de viktigste næringene i Trøndelag.
I mer enn 20 år har avtalen bidratt til en styrking av handel, økonomiske forbindelser og stadig bredere samarbeid på en rekke viktige områder mellom Norge og 31 land i Europa.
EØS-avtalen sikrer at vi har tilgang til fordelene av fri bevegelse for personer, varer, tjenester og kapital. Vi nordmenn har i dag samme rett som 500 millioner EU-borgere til å ta arbeid, studere og bo i andre EU-land. Dette betyr mye for vår ungdom.
Men EØS-avtalen omfatter samarbeid også på mange andre viktige områder for Norge. Vi kan nevne i fleng: miljøvern, utdanning, forskning og teknologisk utvikling, informasjonstjenester, transport, elektronisk kommunikasjon, likestilling, statistikk, små- og mellomstore bedrifter, kultur- og mediespørsmål, turisme, sivil beredskap, helse- og forbrukerspørsmål, arbeidslivsspørsmål og sosiale spørsmål. Det vil være dumt å tro at et lite land som Norge ikke vil nyte godt av å dele kompetanse på disse områdene med flere andre land.
Det argumenteres med at vi skal si opp EØS-avtalen for å forhandle frem en ny handelsavtale med EU. Dette er uaktuelt. Vi kommer aldri til å få en like god avtale med EU som den vi har i dag. EØS-avtalen er den typen moderne handelsavtale Norge trenger i dag. EUs regelverk tas fortløpende inn i EØS-avtalen etterhvert som dette utvikles. Dette innebærer at avtalens innhold endrer seg fortløpende selv om de grunnleggende trekkene ved avtalen er stabile. Dette til stor forskjell fra en statisk frihandelsavtale.

Det rødgrønne alternativet skaper usikkerhet om fremtiden til EØS-avtalen. Det siste norsk næringsliv trenger i periode med krevende omstilling er usikkerhet om viktige rammebetingelser. En utmeldelse vil true tusenvis av arbeidsplasser, ikke minst i distrikts-Norge.
Høyre er garantisten for at EØS avtalen skal bestå og bidra til å sikre jobbene, verdiskapingen og velferden i hele landet!