ERNA ÅPNET HØYRES VALGKAMP I TRØNDELAG!

Onsdag åpnet statsminister Erna Solberg valgkampen i Trøndelag. Høyre vil skape mer og inkludere flere, tette kunnskapshull og få ned helsekøene.

Vi må få fart på Norge igjen. Da må vi skape mer og inkludere flere. Folk skal tilbake i jobb, helsekøene skal ned og kunnskapshullene i skolen skal tettes. Sammen skal vi ut av krisen.

Skape mer og inkludere flere er Høyres viktigste sak

Private bedrifter har blitt hardt rammet av koronapandemien. For å få fart på Norge, mener Høyre det er viktig å få fart på bedriftene. Flere i jobb gir mer velferd.

– Vi må både skape mer og inkludere flere. Fremover må vi kutte utslippene, men ikke utviklingen. Det blir ikke noe grønt skifte med rød bunnlinje, derfor må vi satse på teknologiutvikling og bruke offentlig innkjøpsmakt til å kutte utslipp, sier Erna Solberg.

Samtidig peker de på at pandemien også har hatt innvirkning på alle deler av samfunnet.

– Det bekymrer meg at mange barn ikke har lært like mye under pandemien. Vi må tette kunnskapshullene som pandemien har skapt. Kunnskapen barna våre får i skolen er det viktigste verktøyet de har til å skape det livet de ønsker. Kunnskap skal alltid vinne kampen om ressursene i skolen med Høyre, slår Erna fast.

– Helsekøene har økt under krisen. De må ned sånn at flere får livene sine raskere tilbake. Vi har fått ned helsekøene fra et rødgrønt nivå etter 2013, og vi skal få helsekøene ned igjen. Særlig er det viktig for Høyre i gi bedre psykisk helsehjelp, fortsetter Mari Holm Lønseth.

Stor optimisme i Høyre

Mange frivillige valgkampmedarbeidere møtte opp til valgkampåpningen i Trøndelag. Det er stor optimisme.

– Vi trenger fire nye år med Erna ved roret for å ta Norge ut av krisa. Vi vet at Høyres politikk er riktig for å skape nye jobber, sikre kunnskap i skolen og kutte helsekøer. Nå er vi klare for en spennende valgkamp, sier Lønseth.

Gode satsinger for Trøndelag

For Høyre har det vært viktig å sikre vekst og utvikling i hele landet. Trøndelag har fått mange, store investeringer og satsinger med Høyre i regjering:

Mer kunnskap i skolen: 

  • Flere fullfører videregående. Seks prosentpoeng flere elever fullfører videregående av de som startet i 2013, sammenlignet med 2006. Nå fullfører omtrent 78 % videregående.
  • Et storstilt lærerløft. Over 3800 lærere har fått tilbud om videreutdanning i Trøndelag.

En kraftig innsats for flere jobber i privat sektor:

  • Historisk samferdselssatsing i Trøndelag, blant annet penger til ny E6 gjennom store deler av Trøndelag, Nydalsbrua, med mer.
  • NTNU: Flere studieplasser og mer penger til forskning og utvikling. Sørget for at det skal gjennomføres samling av NTNU campus rundt Gløshaugen.
  • Ocean Space Center: Potensialet for verdiskaping, nye jobber, løsning på klimautfordringene ligger i havet. Ocean Space Center har nådd mange milepæler med Høyre i regjering, og det jobbes for å realisere prosjektet.

Pasientens helsetjeneste:

  • Styrket kommunehelsetjenesten med flere hender og mer kompetanse – Det er innført krav om blant annet psykolog og jordmor i kommunene.
  •  Ventetidene til behandling i Helse Midt-Norge er redusert med 10 dager.

Det er gjort mer for de som trenger det mest:

  • Gratis kjernetid, redusert foreldrebetaling og et tak på hvor mye av inntekten som kan gå til barnehageutgifter gjør barnehagen mer tilgjengelig for flere.  Det er 20 timers gratis kjernetid per uke for 2-,  3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt.

Det er enklere å gjøre klimavennlige valg:

  • Gjort det enklere å velge kollektivt: Staten tar 66 % av store kollektivinvesteringer (Metrobussen), det sikres flere avganger på tog mellom Melhus og Stjørdal, nye tog med bedre plass og mer komfort kommer på plass, og elektrifiseringen av trønderbanen settes i gang.

En tryggere hverdag: 

  • Styrket politidistriktene, slik at de nå har nytt, moderne utstyr og flere politifolk. Over 150 nye politiårsverk i Trøndelag politidistrikt siden 2013.