Et linjeskift for yrkesfagene

I det meste av Trøndelag utenfor Trondheim vil det i tiårene fremover bli færre elever og dermed mindre penger fra staten å drive skole for. Med dette som bakteppe samles fylkestingene i Nord- og Sør-Trøndelag denne uken for å tegne opp de første linjene for skolepolitikken i et samlet Trøndelag. Det mest makelige vil være å si at vi skal fortsette noenlunde som før. Vi i Høyre vil derimot bruke samlingen av Trøndelag som en anledning til en langt sterkere spesialisering av den enkelte skole, så yrkesopplæringen skal få et linjeskift som vekker interesse i inn- og utland.

68-ernes kjærlighetsbarn «Reform 94» preger fremdeles skolepolitikken. Det har vært ønsket å føre allmennfagene og yrkesfagene sammen i kombinerte skoler. Akademikere mente, åpenbart fra sitt ståsted som akademikere, at omgangen med allmennfagene ville heve yrkesfagenes anseelse. All teorien i yrkesfagene var nødvendig, så elevene kunne bytte til allmennfag underveis – underforstått, om de kom på bedre tanker. Vi kan slå fast at vi har fått mer teoretiske og mindre selvbevisste yrkesfag, og ikke stort annet. Et samlet Trøndelag må gå vekk fra skrivebordsidealene og heller fremelske yrkesfagenes egenart. Spesialiserte skoler som avspeiler hva arbeidslivet i skolens nærområde etterspør, vil kreve noen tøffe valg, men for elevene kan opplæringen bli mer nyttig og spennende.

Det arbeidslivet som elevene skal møte, vil alltid ligge foran skolene på fag og utstyr. Derfor må skolene komme tettere på arbeidslivet, bokstavelig talt. Oslo kommune har skapt Kuben yrkesarena, hvor det finnes videregående skole, fagskole, lærlingsenter og kurssenter, midt i en næringspark. Kuben yrkesarena burde være en opplagt inspirasjonskilde for Trøndelag, som har læresteder, forskningsinstitutter og industriklynger som gjør slike sammenbygninger mulige. Det samme er mulig å gjøre i mindre omfang også. Det gjør det også mulig å hente lærekrefter fra arbeidslivet inn i skolen. Omvendt blir det lettere for faglærerne å hospitere i arbeidslivet. Det tillater at en større del av opplæringen kan skje på en arbeidsplass.

Ikke forstå meg dit hen at disse tankene bare gjelder de tekniske yrkesfagene. Jeg tør minne om at landsdelen vår, som etterspør flere helsefagarbeidere, også har universitetssykehus, forskningsinstitutter og farmasøytisk industri i sin midte.

Sammen kan Trøndelag skape en fremragende yrkesopplæring. Vi i Høyre håper at det nye fylkestinget vil vise det politiske motet som skal til.