Et budsjett for et bærekraftig velferdssamfunn

Norge går veldig godt, med sterkere BNP-vekst enn resten av Europa.Vi bruker de gode tidene aktivt for å få flere i jobb. Når flere bedrifter etterspør mer arbeidskraft, må vi inkludere flere som står utenfor.

Dette gjør vi ved bl.a. ved å foreslå 125 millioner til det vi kaller for inkluderingsdugnaden. Tanken bak denne dugnaden er å få personer med nedsatt arbeidsevne, alvorlige psykiske problemer og problemer med rus ut i arbeid og en gi de muligheten for en meningsfull hverdag. Her legges det opp til økt bruk av lønnstilskudd og opplæring, tillegg øker vi ordningen for å få flere innvandrere i ut i arbeid med 60 millioner kroner.

Vi er veldig fornøyd med at selskaps og inntektsskatten er redusert til 22%, noe som bl.a. fører til at barnefamilier får ca. kr. 11.000 mer å rutte med i året. Budsjettet legger opp til å styrke økonomien for familier med vedvarende lav inntekt, bl.a. ved å satse på ferietiltak og fritidsaktiviteter for barn. Vi styrker også innsatsen mot barnefatting med 181 mill. i 2019.

Opptrappingsplan mot vold og overgrep økes fra 825 mill. til 892 millioner. Midlene skal styrke foreldrestøttede arbeid, spesielt mot innvandrerfamilier. Videre så får Trondheim område løft, 3. mill til lokale møteplasser og inkludering i idrettslag.


Et godt budsjett for fremtidens verdiskaping

Budsjettforslaget legger til rette for forsking, utvikling, forenkling og gode rammevilkår for næringslivet.

Omstilling er ikke noen nytt, men en del av bedriftenes hverdag. Budsjettforslaget bidrar til å gjøre bedriftene grønnere, mer nyskapende og mer konkurransedyktig. Ikke minst har vi økt samferdselsbudsjettet med 75% siden vi overtok regjeringslokalene, noe som her helt avgjørende for bedrifter i distriktene.

Siden 2013 har vi doblet satsing på næringsrettet forskning og innovasjon til 9,7 milliarder kroner.

Vi legger opp til en lavere el-avgift som kuttes 1 øre, dette høres kanskje lite ut med har mye å si for kraftkrevende industri i Trøndelag.

Regjeringen har i hvert budsjett vært opptatt av å prioritere tiltak som skal sikre konkurransekraft og stimulere vekst i privat, konkurranseutsatt næringsliv. Dette arbeidet fortsetter vi med i statsbudsjettet for 2019.