Flere læreplasser i Trøndelag

Nye tall viser at det er en positiv utvikling i antall læreplasser for Trøndelag.

– Disse tallene viser at vi er på rett vei. Jeg er glad for at Trøndelag opplever en økning i antall kontrakter, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Flere får læreplass i Trøndelag

Hvert år sliter mange yrkesfagelever med å få læreplass. Derfor er det spenning knyttet til hvor mange læreplasser fylkene klarer å skaffe. De endelige tallene fra Utdanningsdirektoratet på hvor mange yrkesfagelever som har fått læreplass i 2017 sammenlignet med tidligere år kommer i midten av januar, men allerede nå viser det en positiv trend.

– Vi vet at vi kommer til å trenge flere fagarbeidere i fremtiden. Derfor satser vi på et skikkelig yrkesfagløft og for å få nok læreplasser. Disse tallene viser at politikken regjeringen sammen med samarbeidspartiene har ført fungerer. Nå skal vi fortsette det gode arbeidet. Næringslivet har gjort en kjempeinnsats for å få flere læreplasser. Jeg vil samtidig bruke muligheten til å utfordre næringslivet til å se om de kan ta inn enda flere lærlinger, sier Mari Holm Lønseth, stortingsrepresentant fra Sør-Trøndelag.

Trøndelag har opplevd en oppgang i antall inngåtte kontrakter fra 2016-2017 på 117 stk. som tilsvarer en økning på 6 prosent. Fremdeles gjenstår en måned.

– Dette er selvsagt aller mest gledelig for de ungdommene som nå er sikret lærekontrakt, får fullført fagbrevet sitt, og kommer ut i jobb som fagarbeidere. For Høyre er Mesterbrev like viktig og verdifullt som Mastergrad. Med økende krav til kompetanse både i offentlig og privat sektor, trenger vi flere dyktige fagfolk. Samtidig har vi fortsatt en jobb å gjøre for å sikre næringslivet tilgang på de lærekandidater de etterspør, sier Elin Agdestein, stortingsrepresentant fra Nord-Trøndelag.

Lettere å bli lærebedrift

Regjeringen har igangsatt flere tiltak som skal bidra til at flere bedrifter tar inn lærlinger.

Vi stiller nå krav om bruk av lærlinger ved offentlige anskaffelser
Vi har økt lærlingtilskuddet med hele 21.000 kroner per kontrakt
Vi har innført en merkeordning for lærebedrifter
Vi har økt rammen for tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med særskilte behov
Vi har fornyet samfunnskontrakten mellom partiene i arbeidslivet for å skaffe flere læreplasser

Summen av disse eksemplene på tiltak vi har gjennomført sammen med Venstre og Kristelig Folkeparti vil gjøre det mer attraktivt for flere bedrifter å ta inn lærlinger.

– Nå har vi gjort det enda enklere for bedrifter å skape fremtidens fagarbeidere. Derfor vil jeg gjerne oppfordre enda flere bedrifter til å ta inn lærlinger, for det er fortsatt flere som venter på plass, avslutter Røe Isaksen.