Fra kontortid til responstid

Nærpolitireformen skal flytte politiet fra kontoret og ut i lokalsamfunnene, der folk er. Det gir mer trygghet for deg og meg.

Senterpartiet hevder at sammenslåing av lensmannskontor gir mindre politi. Påstanden har ikke rot i virkeligheten. Politireformen er en viktig og helt nødvendig reform som ikke bør bli gjenstand for politisk spill fra Trygve Slagsvold Vedum.

Et bredt flertall på Stortinget vedtok en reform av politiet med god grunn. Norsk politi ble gjennomanalysert etter tragedien i juli 2011. Konklusjonen i Politianalysen og Gjørv-kommisjonen var kort og godt at vi trengte et styrket politi, med en ny organisering for å takle mer komplisert kriminalitet. Stoltenberg styrte landet i åtte år med rent flertall, resultatet var et politi som ikke kunne garantere for vår sikkerhet.

Vi er fremdeles i startfasen med politireformen, men allerede nå tikker resultatene inn. Flere distrikter har gått sammen om større lensmannskontorer, og resultatene er gjennomgående gode. Lensmannen i Malvik kommune kan rapportere om at det aldri har vært mer synlig politi i gatene etter at lensmannskontoret ble flyttet til Værnes. Ordføreren i Sørfold i Nordland sier at politiet ble bedre og mer synlig etter at lensmannskontoret ble lagt ned. Politistasjonssjefen i Sandnes sier han selv har sittet alene på et lensmannskontor i Bjerkreim, og at dette ikke var særlig funksjonelt.

Vi trenger en mer faktabasert diskusjon om norsk politi. Det er ikke god ressursutnyttelse å holde for mange lensmannskontorer åpne tre timer i uken på det minste. Det som er god ressursutnyttelse er flere politifolk ute i lokalsamfunnene der folk faktisk er. Vi går fra å ha et kontorpoliti, til et mer operativt politi. Det er ikke avstanden til nærmeste lensmannskontor som er avgjørende for når politiet kan være på åstedet. Det er avstanden til nærmeste kjørende politipatrulje som betyr noe for responstiden. Når du trenger hjelp fra politiet er et stengt kontor til liten hjelp.

Politireformen gjennomføres ikke for å spare penger. Tvert imot. Vi skal bruke enda mer penger på politiet. Denne regjeringen har økt politibudsjettene hvert eneste år, og ansatt over 1300 flere politifolk rundt om i distriktene. En så stor endring i norsk politi kan ikke gjennomføres uten budsjettprioriteringer. Og ressurser har denne regjeringen sørget for å bevilge uten at det er meningen å stoppe her. Politiet skal fortsatt styrkes, og vi skal nå målet om 2 politifolk per 1000 innbygger innen 2020. Det beste med å bruke penger på politiet er at du og jeg kan sove litt tryggere om natten.

Senterpartiet hører hjemme i en tid som er forbi. Med et endret samfunn og kriminalitetsbilde, i tillegg til viktige rapporter som peker på hva som må endres, blir det for enkelt å si at man ikke skal legge ned lensmannskontorer. Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet ønsker å reversere politireformen, stikk i strid med faglige anbefalinger. Skulle en rødgrønn regjering komme til makten etter valget i høst går norsk politi en uviss fremtid i møte.