Fraværsregelen

Regjeringen har innført ”fraværsregelen” for elever i videregående skole. Det har Høyre og samarbeidspartiene gjort fordi vi ønsker at elevene skal lære mer.

For å lære må man møte opp på skolen. Å stille krav til elevene er å bry seg om elevene, og hvordan det går med dem. Forhåpninger gir selvrespekt, vi tar ungdommene på alvor. Det som har skjedd er at fraværet har gått betydelig ned på videregående skoler over hele landet, også i Trøndelag. I Trondheim har fraværet gått ned med 44 %, målt høsten 2016. I Nord-Trøndelag var det nedgang i timefraværet på 34 % og 25 % nedgang i dagsfraværet. Bodønu.no skriver i dag at fraværet ved Vg1-kullet ved Bodø Videregående er på 3,2 %, eksamensresultatene har blitt bedre, og gjennomføringsprosenten for avgangselevene øker. Det er utrolig gode resultater.

Mange leger har vært skeptiske til fraværsregelen, fordi vi nå må skrive attester på at elevene er syke. Oppgaven er ikke så stor i seg selv. Men legene blir opprørte fordi vi hele tiden får så mange nye oppgaver, uten at vi får bedre tid til å utføre dem. Vi deler den frustrasjonen, men det er ikke denne ekstraoppgaven som er den verste. Vi fastleger opplever også positive effekter, som fortjener oppmerksomhet. Ungdom er en gruppe som ikke bruker fastlegen sin så mye. Det er jo i hovedsak fordi de er friske, men samtidig vet vi at det er mange som sliter, blant annet med psykiske plager. Etter at fraværsregelen ble innført ser vi at disse ungdommene kommer til oss fastleger. Vi kommer i dialog med dem mye tidligere enn før. De som sliter så mye at de får fravær fra skolen trenger kontakt med legen sin på et tidlig tidspunkt, slik at vi kan ta tak og hjelpe, før problemene vokser seg store og blir vanskelige å snu. For de elevene som kommer med enkle problemstillinger som for eksempel infeksjoner, får vi en sjanse til å bli kjent, og det blir lettere for ungdommene å ta kontakt senere for å diskutere andre helseproblemer de er opptatt av.

Adressa rapporterer 20. juni at antall legebesøk blant unge har ”eksplodert” det siste året. Det er sterke ord. 25.000 barn og unge har oppsøkt legen med mage/tarminfeksjon sist skoleår, for hele Trøndelag er tallet 1355 pasienter. Det tilsvarer 5,5 pasienter pr fastlege pr år, en økning på 2,5 pasienter pr lege pr år! Det er en beskjeden økning for legen.

Utdanning er en av de viktigste faktorene for en god helse gjennom hele livet. Derfor bør helsepersonell støtte tiltak som fremmer elevenes utdanning. Vi har til gode å se andre tiltak som har hatt like stor effekt på nærværet som fraværsregelen. Tenk hvor stor jubelen hadde vært om vi hadde innført tiltak som reduserte sykefraværet for voksne med 44 %! Så selv om legeattest for skoleelever gir legene litt merarbeid, er det ikke denne oppgaven som bør provosere mest.

Det er imidlertid mulig å gjøre små justeringer slik at ordningen blir smidigere. Gratis egenandel opp til 20 år vil fjerne den økonomiske hindringen det er for ungdom over 16 år å gå til legen.


Christine Agdestein
fastlege
Steinkjer Høyre

Tone Dorthe Sletten
fastlege og psykiater
Trondheim Høyre