Fritt skolevalg

Venstresiden prøvde å svartmale regjeringens politikk i debatten om fritt skolevalg under fylkestinget i Steinkjer 12. des. Men Høyre slo sterkt tilbake!

Fritt skolevalg handler om å gi alle elever i fylket reelle valgmuligheter i deres egen utdanning. Selv om tilbudene i Trøndelag er likestilte, er de ikke like.

Dersom du kommer fra Malvik kan du ikke fritt søke deg til den dysleksivennlige skolen Ole Vig. Dette er problematisk fordi det gir et urettferdig utgangspunkt for elevene i Trøndelag. Det er problematisk at man kan søke på lik linje i hele fylket basert på karakterer og ferdigheter dersom man ønsker å drive med musikk, dans eller idrett, men ikke dersom man vil ta et tilbud for matematikk, engelsk, eller håndtverksfag. Dette er urettferdig, fordi man sier enkelte ferdigheter er viktigere enn andre.

Det kan være mange grunner til at man ønsker seg bort fra nærskolen sin. Det kan være at man vil drive med fritidsaktiviteten sin, at man vil flytte nærmere kjæresten, eller at man rett og slett trenger en ny start. Høyre ønsker å flytte makten bort fra politikere, og ned til elevene. Vi ønsker derfor å lytte til elevorganisasjonen, og gi elevene i Trøndelag rett til å bestemme skole selv.