FRITT SKOLEVALG I HELE TRØNDELAG!

Nylig har det vært ute på høring fra regjeringens side at fritt skolevalg for de videregående skolene skal innføres i alle fylkene i landet. Dette skal medføre at det er den enkeltes karakterer, og ikke foreldrenes bostedsadresse som skal bestemme hvilken skole man får mulighet til å gå på. Dette er god høyrepolitikk, og et standpunkt Høyre og Unge Høyre har hatt i lang tid. Flertallet i Trøndelag ønsker derimot ikke denne inntaksformen, men heller å bevare dagens nærskoleprinsipp.

Dersom regjeringens forskrift om fritt skolevalg innføres, vil det fortsatt være en mulighet for at fylkene ikke innfører et fullstendig fritt skolevalg. Fylkene kan velge å dele fylket inn i soner, der det blir fritt skolevalg innad i sonene. Posisjonen i Trøndelag ønsker ikke ordningen med fritt skolevalg velkommen. Derfor er det svært sannsynlig at de kommer til å gå for modellen der de kan dele fylket inn ulike soner og deretter ha et fritt skolevalg innad i sonene.

Hvordan sonene i Trøndelag eventuelt blir utformet er det ikke mulig å si noe om. Uansett vil en slik ordning føre til at elever ikke står fritt til å velge hvilken skole de skal gå på selv. Dersom sonene blir små, kan vi ende med at elevene i Trondheim får et fritt skolevalg imellom de videregående skolene i Trondheim, mens de som bor i en distriktskommune i realiteten kun får èn skole å velge mellom.

Kritikerne mot fritt skolevalg argumenterer med at det kan føre til segregering av skoler, der man får “vinner-” og “taperskoler”. Derfor er kanskje ikke fritt skolevalg en perfekt inntaksform. Samtidig må en huske på at det heller ikke finnes noen “perfekte” modeller. Fritt skolevalg gir i det minste elevene valgfriheten til å kunne velge hvilken skole de helst vil gå på uavhengig av foreldrenes bostedsadresse.

I et stort og spredt fylke som Trøndelag, med store avstander mellom de videregående skolene, er det tenkelig at de aller fleste elevene kommer til å søke seg inn på den skolen som ligger nærmest der de bor. De som da søker seg til andre videregående skoler med en lang reisevei til, kommer med andre ord til å ha en god grunn for å ikke ønske å gå på sin nærskole. Dette kan både være på grunn av at nærskolen kan ha et dårlig rykte, eller fordi man ønsker å komme inn i et nytt miljø, og få seg nye venner. Dermed kan det være et godt signal til skoleledelsen om at noe må gjøres, dersom elever søker seg bort ifra skolen og elevtallet synker.

Trøndelag Høyre vil:

  • At fritt skolevalg skal innføres i hele Trøndelag
  • Legge til rette for at elever i videregående skoler skal kunne velge utdanning i et nabofylke når dette er geografisk hensiktsmessig