Frivillighetssentralene – en suksesshistorie vi skal ta vare på

Frivillighetenerviktig forbådekommuner og innbyggere over hele landet. Nå må vi alle sørge for å bidra til å at suksesshistorienmed frivilligsentralerkan fortsette i årene fremover.

I år feirer vi at det er 30 år siden daværende sosialminister fra Høyre, Wenche Frogn Sellæg inspirerte kommunene til å starte opp det som ble hetende frivillighetssentraler for lokalt forankrede møteplasser, åpen for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet.

Allerede året etter fikk frivillighetssentralene sin første bevilgning over statsbudsjettet. Det ble startskuddet for suksesshistorie innenfor frivilligheten, og i dag finnes det 468 frivillighetssentraler over hele Norge.

Frivilligheten har lenge vært en av Høyres hjertesaker. Frivillighet er ikke noe en stat kan skape og tre ned over sine innbyggere. Det er noe som skjer lokalt gjennom ildsjeler.

Høyre i regjering har gitt kommunene mulighet til å gjennomføre frivillighetspolitikken på en måte de mener er best lokalt. Bevilgningene har økt også i år og nå går om lag 200 millioner kroner går til frivilligsentralene i 2020.

Gjennom forenklingsarbeidet med kommuneøkonomien har det tidligere vært varslet at tilskuddet fra neste år skulle fordeles etter innbyggertall som erstatning for antall frivilligsentraler. Vi har sett innvendingene mot dette og regjeringen viderefører nå dagens ordning inn i 2021. Dermed ivaretar vi at midlene fortsatt fordeles etter antall frivilligsentraler.

Nå må landets lokale folkevalgte følge opp slik at vi sammen løfter den verdien frivilligheten lokalt og det arbeidet frivilligsentralene skaper, og den viktige møteplassen de er for veldig mange. Nå som regjeringen øker bevilgningene til frivilligsentralene, håper vi at kommunene følger etter og tør satse for fremtiden.