Glad for at KrF valgte Erna

— Jeg er veldig glad for at KrF nå vil sondere mulighetene for en å gå inn i regjering sammen med Høyre, FrP og Venstre. Jeg har stor tro på at vi vil finne frem til gode løsninger, sier stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth.

Kristelig Folkeparti vedtok på sitt ekstraordinære landsmøte å innlede sonderinger med dagens regjering, med sikte på å gå inn i forhandlinger og bli en del av en utvidet regjering. Dette medfører at regjeringen, under ledelse av Erna Solberg, kan bli en flertallsregjering bestående av alle de ikke-sosialistiske partiene.

— KrF har nå tatt en historisk avgjørelse. Jeg er veldig glad for at de nå vil sondere mulighetene for en flertallsregjering med Høyre, FrP og Venstre, og jeg har stor tro på at vi vil finne frem til gode løsninger. Vi har vist i fem år at vi gjennom samarbeid finner gode løsninger som gjør Norge bedre, sier Holm Lønseth.

— Et fortsatt samarbeid mellom de ikke-sosialistiske partiene betyr at vi kan fortsette det politiske prosjektet vi sammen har hatt gjennom fem statsbudsjett, nemlig at vi ønsker oss et bærekraftig velferdssamfunn med plass til alle.