-Godt tilbud og ansvarlige parter

-Et krevende utgangspunkt med kostnadsøkning og dårlig markedsbalanse, men til tross for det lå det til rette for enighet, sier leder av landbrukspolitisk utvalg i Trøndelag Høyre, Jan Grønningen. Selv med et krevende utgangspunkt med kostnadsøkning og dårlig markedsbalanse lå det til rette for enighet i år,» sier Jan Grønningen. «Et historisk godt tilbud fra staten, og ansvarlige forhandlingsvillige parter sikret en enighet som landbruket og forbrukerne er godt tjent med.»

Grønningen deltok på et møte med flere stortingsrepresentanter fra både næringsfraksjonen, energi— og miljøfraksjonene og Trønderbenken, sammen med Erling Gresseth og Rune Schei like før partene kom til enighet. Delegasjonen formidlet innspill fra næringa og lokale landbruksorganisasjoner til selve oppgjøret og den generelle utviklinga i landbruket.

-Dette er et kontinuerlig dialogarbeid som bare har blitt bedre de siste åra, sier Grønningen og fortsetter, -bevisstheten og engasjementet rundt norsk matproduksjon har økt på Stortinget i denne og forrige Stortingsperiode. Det er lett å finne politikere som stiller opp og lytter til innspill og forslag.

Den 16.mai skrev begge landbruksorganisasjonene under avtale med staten om nytt jordbruksoppgjør.

-Samlet sett innebærer avtalen en vesentlig styrking av økonomien i kornproduksjonen og frukt- og grøntsektoren. For å bidra til bedre markedsbalanse og en produksjon tilpasset etterspørselen har staten imøtekommet jordbrukets ønske om bedre muligheter for markedsregulering. Staten har også komme jordbruket i møte på kravet om mer begrenset økning i kraftfôrpris, bedre velferdsordninger og en løsning for områder med driftsvansker. Det er også enighet med jordbruket i at det ikke blir innvilget investeringsstøtte til sauefjøs i 2019. Et godt og konstruktivt arbeid fra Bondelaget og Småbrukarlaget i hele landet fortjener ros og respekt, melder landbruksministeren.

Avtalen innebærer en økt ramme på 1,1 milliarder kroner.

-Nå fortsetter vi våronna og håper på gode avlinger, avslutter melkebonde og politiker Jan Grønningen.