Gruppeleder Eiden stolt av felles innsats i Trøndelag for å redde matfestival

Da det ble kjent at OI! Trøndersk Mat og Drikke ble utfordret økonomisk som konsekvens av Covid- 19 og manglende arrangement dette året, var Høyre i Trøndelag raskt på ballen.

Nestleder i fylkestingsgruppen Henrik Kierulf forklarer: Trøndersk Matfestival er svært viktig for matsatsingen i regionen både når det gjelder synliggjøring, merkevarebygging, identitet og stolthet knyttet til matregionen Trøndelag. En festival som samler mange mennesker har store ringvirkninger for øvrig næringsliv. Festivalen er også et viktig bidrag når det gjelder rekruttering til restaurant- og matfagene, og fungerer som et lokomotiv for mindre lokale matfestivaler. Dette alle kjernesaker for oss i fylkestingsgruppen.

Trøndelag fylkeskommune er største eier i OI! Trøndersk mat og drikke og må ta et særlig ansvar for selskapet slik at vi kan fortsette det gode og viktige arbeidet som gjøres. Trøndelag fylkeskommune har i både strategi og handlingsprogram for innovasjon og verdiskapning pekt på både bioøkonomi og opplevelsesnæringer som to viktige satsingsområder. Høyre stilte derfor spørsmål til fylkesrådmannen i fylkesutvalgsmøte denne uken.

I fylkesrådmannens svar til Høyre beskriver han følgende muligheter for å bidra til OI! sitt arbeid og sikring av Trøndersk matfestival og bryggerifestival:

  • Utbetale innvilgede tilskudd til Oi! Trøndersk mat og drikke i sin helhet, før sluttrapport og revisjon foreligger. Dette vil avhjelpe selskapets likviditet frem mot sommeren 2021.
  • De siste to årene har TRFK støttet matsatsinga med 1,5 mill. kr over vedtatt driftsbudsjett. Disse pengene har gått til Oi! med formål om å videreutvikle satsingene Trøndersk Matfestival og Matriket Midt. I lys av dagens situasjon, utløst av COVID-19, kan man vurdere å øke bevilgningen for 2021.
  • Vurdere sammen med Oi et mulig utviklingsprosjekt for å se på alternative arrangementsformater relatert til mat- og bryggerifestivalen.
  • Innkalle eierne av Oi! Trøndersk mat og drikke AS til dialog for i fellesskap se på mulige løsninger, både på kort og lang sikt.

— Svaret er svært positivt, fylkeskommunen er enige med oss i Høyre om viktigheten av å prioritere Oi Mat og Drikke og matfestivalen, dette for å fortsette arbeide med å løfte matregionen Trøndelag, sier fylkespolitiker Ingvill Dalseg.

«Suksessen her er kanskje samarbeidet innad i Høyre. Det er viktig med politisk engasjement på alle nivå. I denne saken har våre lokale folkevalgte, vi på fylkesnivået og våre folk på storting og regjerning arbeidet godt sammen. Jeg har tro på at det nettopp er gjennom samarbeid at vi får resultater. Matfestivalen er et eksempel på hva Trøndelag er når vi står sammen. Her finner vi grønnsakene fra Frosta, fisken fra Rørvik og Hitra, viltet fra Lierne og lam fra Oppdal. Vi har alle en favoritt, og min favoritt er all mat! Avslutter gruppeleder Pål Sæther Eiden med et smil.