HAR VI FÅTT ET MERE ALDERSVENNLIG SAMFUNN I VÅRE KOMMUNER?

Kvalitetsreformen «Leve hele livet» ble faset ut i 2019. Reformen innebærer at kommunene skal gjennomføre en rekke gode tiltak for en bedre eldreomsorg og en bedre hverdag for våre eldre. Når vi vet at tallet på eldre over 67 år raskt nærmer seg en million, er dette en meget viktig reform for et mere aldersvennlig samfunn.

Reformen tar utgangspunkt i de utfordringer vi står ovenfor – der økt livskvalitet og forebyggende helsetilbud skal skape en bedre hverdag for våre eldre. Hverdagsrehabilitering, verdighet og en mening med livet også for vår eldregenerasjon, er viktige ingredienser i en god eldreomsorg. Grunnleggende for dette er et godt helsetilbud, tilgang på næringsrik mat, sosiale aktiviteter og ikke minst fellesskap. En forutsetning er også at universell og fysisk tilrettelegging er på plass. Behandling og omsorg skal ikke være avhengig av hvor en bor eller hvilket ståsted en har.

Spørsmålet er hva skjer med de gode tiltakene reformen har? Regjeringen har bevilget midler til gjennomføringen gjennom rammetilskudd, men det er ualminnelig stille fra kommunenes side. Dersom kvalitetsreformen skal ha tilsiktet virkning, er det viktig at Høyre bruker sin politiske innflytelse. Våre politikere bør stimulere kommunene til å styrke kommunebudsjettene for å få gjennomført de gode tiltakene som reformen har for et aldersvennlig samfunn.

Trøndelag Høyre vil:

  • Påvirke og stimulere kommunene til å bruke sin politiske innflytelse til å følge opp at midler blir brukt, slik at intensjonen i «Leve hele livet» får tilsiktet virkning – å gjøre hverdagen bedre for våre eldre.
  • Arbeide for å sikre at eldre har gode nettverk for å hindre ensomhet

Sørge for større åpenhet rundt reformen og eventuelle tiltak som er gjennomført i kommunene.