Høyre, FrP, Venstre og KrF leverer det SV drømmer om

SV-kandidatene Torgeir Strøm og Lars Haltbrekken skriver i Trønder-Avisa 6. mars at elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen er det viktigste klimatiltaket i Trøndelag, og oppfordrer stortingspolitikere til å holde fast på elektrifisering og ei storsatsing på jernbane både i Trøndelag og resten av landet.Og det er nettopp det regjeringen gjør.

H, FrP og samarbeidspartiene leverer slik vi har lovet, både Meråkerbanen og Trønderbanen elektrifiseres og moderniseres nå fullt ut. Det er slett ikke slik Strøm og Haltbrekken skriver, at jernbanesatsinga i Trøndelag utsettes i påvente av nye energiformer.

Alle spekulasjoner og spådommer fra rødgrønne politikere om at elektrifiseringen ville bli utsatt, er nå parkert en gang for alle.

Elektrifiserings- og moderniseringsprosjektet på trønderske jernbanestrekningene har vært det høyest prioriterte samferdselsprosjektet i hele region Midt-Norge i en årrekke og det har hatt topp-prioritet for Høyre i Nord-Trøndelag når det gjelder arbeidet med å påvirke prioriteringene i kommende NTP. Vi er derfor svært fornøyd med at prosjektet skal realiseresi første periode av NTP.

Dette er et gigantprosjekt med et omfang på hele 3,6 mrd kr. 2,945 mrd kr til elektrifisering og 640 mill kr til plattformtiltak og modernisering.

Spaden skal stikkes i jorda uten unødig opphold, og det vil bli satt full fart på gjennomføringen. Det betyr at allerede i 2021 kan de første elektriske togene rulle på skinnene!

Gjennom sportiltakene og modernisering/forlengelse av plattformer vil prosjektet gi effekt i form av redusert reisetid og økt frekvens på avganger mellom Steinkjer og Trondheim samt at det blir mulig å sette inn lengre tog med økt kapasitet.

Det er historisk når Meråkerbanen elektrifiseres og vi igjen kobler det norske og svenske jernbanenettet sammen over Storlien. Det er flere tiår siden ambisjonen om elektrifisering av Atlantbanan ble nedfelt av norske og svenske myndigheter. Svenskene har forlengst gjort sine forberedelser og nå var det på tide av vi fra norsk side fulgte opp!

Dette vil bli lagt merke til i hele EU og i det nordiske samarbeidet (Nordisk råd) der nedbygging av grensehindre og å knytte landene tettere sammen, er et viktig politisk mål. Det betyr at vi åpner tilgang til et sammenhengende elektrifisert jernbanenett videre østover til Finland og til kontinentet.

I tillegg til betydningen for godstransporten, å få mer gods over fra vei til bane, vil dette også være et svært viktig tiltak for å styrke beredskapen.

Trønderbanen leder an nasjonalt. Det er Norges mest populære og punktlige jernbanetilbud. I 2016 reiste over 1,26 mill passasjerer med Trønderbanen. En økning på hele 7,5% på ett år. En modernisert jernbane vil gjøre tilbudet enda mer attraktivt.

Med disse prosjektene binder vi Trøndelag tettere sammen. Det gir regionforstørring gjennom å understøtte utviklingen av en sammenhengende bo- og arbeidsmarkedsregion. Vi legger grunnlaget for økt vekst, økt verdiskaping, økt bolyst og ikke minst skaper vi et grønnere og mer miljøvennlig Trøndelag.