Høyre tar ansvar for beredskapen

Ambulansetjenesten
Torsdag forrige uke ble stortingsrepresentant Elin Agdestein (H) og Marit Arnstad (Sp) intervjuet om ambulansetjenesten av NRK.

Arnstad kommer med påstander under intervjuet om at regjeringen har svekket ambulansetjenesten i distriktene.

– Dette er et feilaktig bilde, sier Elin Agdestein. Vi har økt driftsrammene til sykehusene vesentlig og flere får nå behandling raskere. Det er økt kvalitet og fagkompetanse i de prehospitale tjenestene, samt at det er langt flere luftambulanser og nye, effektive landingsplasser ved lokalsykehusene i fylket, fortsetter Agdestein.

– Det aller viktigste denne regjeringen har gjort for å ivareta forsvarlig akuttmedisinsk beredskap til befolkningen i Namdalen, er å sikre langsiktige rammer for drifta ved Sykehuset Namsos – med fullverdig akuttberedskap. Det skjedde ikke under de rødgrønne, sier Agdestein.

Politireformen
Senterpartiet har helt siden oppstarten av politireformen vært svært kritisk og har vist liten vilje til å endre på strukturen i politiet for å bedre beredskapen.

Har SP glemt 22. juli?, spør Elin Agdestein. Det er konklusjonene og anbefalingene fra Gjørvkommisjonen som er grunnlaget for de endringene som gjøres, fortsetter Agdestein og lister opp tiltak som regjeringen har gjort.

  • Vi har innført responstidskrav til politiet, det var aldri noe Arnstad og Sp hadde plan om å gjøre, og målet er 45 min responstid i hele landet
  • Vi har økt antall stillinger i politiet med 130 i Trøndelag – mål 2/1000
  • Det er mer politi på veiene å enn på lang tid
  • Vi gjennomfører et utstyrsløft og investerer i nye kjøretøy og politihelikoptre