Høyre tar vare på arvesølvet

Høyre mener at inntektene fra de norske vannkraftverkene i Statkraft skal tilfalle staten. Samtidig må Statkraft bli bedre rustet til å satse på fornybar energi internasjonalt.

Både Telenor og Statoil har blitt viktige internasjonale selskaper, med base i Norge. Staten er majoritetsaksjonær, men private har sluppet til på eiersiden. Når Høyre ønsker å gi også Statkraft mulighet til å vokse internasjonalt, er det derfor ikke snakk om å selge arvesølvet, slik Venke E. Heimdal i EL og IT-forbundet påstår i et innlegg i Namdalsavisa (14. juli).

Private eiere i selskapet i tillegg til staten vil gi økonomisk fleksibilitet, forutsigbarhet og nye eierimpulser. Det er en forutsetning for delprivatisering at inntektene fra de norske vannkraftverkene tilfaller staten direkte. På den måten tar vi bedre vare på arvesølvet enn i dag.

På få har Statkraft tatt 15 milliarder kroner i tap på utenlandsinvesteringer. Staten vil være bedre tjent med å spre risikoen ved utenlandssatsingen. Det gjøres best ved å tilføre selskapet privat kompetanse og eierskap. Det er ingen grunn til at skattebetalerne skal bære all risiko ved selskapets internasjonale satsing.

Delprivatisering av store statseide bedrifter har tidligere skjedd under skiftende regjeringer. Statoil og Telenor ble delprivatisert med Jens Stoltenbergs Ap-regjering. Dette var fornuftig for selskapene og for Norge. Også Statkraft vil kunne bli et sterkere og viktigere selskap, hvis vi legger til rette for internasjonal satsing og at staten beholder inntektene fra vannkraft i Norge.