Høyre trygger oljearbeidsplassene i Nord-Trøndelag

LO og NHO har nylig gått ut sammen med krav om fortsatt fullt oljetrøkk for å sikre arbeidsplasser og velferd i Norge. Høyre tar utfordringen! Vi vil gi Kværner Verdal og de som jobber der den tryggheten de fortjener.

Denne regjeringen har åpnet for rekordhøy leteaktivitet etter ny olje- og gass for å sikre arbeidsplasser og velferd – også i Verdal. Vi har tildelt 241 blokker totalt i denne stortingsperioden og det er utlyst 102 nye. I tillegg har vi sikret midler til teknologiutvikling og sørger for kompetent arbeidskraft, slik at vi beholder arbeidsplasser i næringen.

På Kværner bygges nå stålunderstell til Johan Sverdrup-feltet. Men etter dette er det tomme ordrebøker på Verdal. Det har konsekvenser for 750 industriarbeidsplasser og det tredobbelte i leverandørnæringene, varehandelen og lokalsamfunn på hele Innherred.
Industriarbeidsplassene i regionen vår er derfor avhengige av fortsatt leting på norsk sokkel.

Ap har selv et ullent vedtak om olje i Lofoten/Vesterålen, der de utelukker store deler av området for oljevirksomhet.
Senterpartiet snakker pent om å sikre arbeidsplasser i distriktene. Men med deres politikk og rødgrønne prosjekt kan det bli kroken på døra i Verdal og tap av flere tusen arbeidsplasser. For Senterpartiet vil ikke ha olje i Lofoten/Vesterålen.

Det vil heller ikke samarbeidspartnerne til Sp og Ap: SV og MDG. Disse partiene har også har vedtatt å fase ut oljeindustrien.
Som ikke det var nok, skaper Arbeiderpartiet nå ny usikkerhet omkring rammevilkårene for vår største næring. Denne gangen vil de fjerne ordningen som førte til at vi fant Johan Sverdrup-feltet, vår tids største industriprosjekt som i første fase alene vil skape 51.000 nye årsverk.
Dette føyer seg inn i et mønster fra Arbeiderpartiet:
Først sa Jonas Gahr Støre til AUF på Utøya at muligens så mye som 2/3 av oljen måtte bli liggende under bakken. Så snudde han.
Så ville de elektrifisere Johan Sverdrup-feltet i et tempo som hadde ført til en utsettelse av prosjektet. Så måtte de snu.
Så ville Marianne Marthinsen redusere halehengsproduksjonen på norsk sokkel. Så snudde hun.
Og nå vil de vurdere å fjerne leterefusjonsordningen.

Når Jonas skal lage en regjeringsplattform med Sp, SV og MDG og vi i tillegg risikerer budsjettsamarbeid med Rødt, betyr det stans i leting på sokkelen og sannsynligvis stans i nye oppdrag for Kværner.
Etter en krevende til med oljepris-sjokk, er optimismen tilbake i olje- og gassrelatert industri, i bedrifter og blant ansatte, hos underleverandører og i lokalsamfunn i vår region.

Det siste de over 200 000 som enten direkte eller indirekte jobber i næringa trenger, er økt usikkerhet og et politisk eksperiment med MDG og Rødt på vippen. Det vil innebære et høyst risikofylt skifte i norsk politikk.
Valget 11. september står mellom borgerlige partier som ønsker fortsatt vekst og verdiskaping på norsk sokkel og rødgrønne partier som sår tvil om oljeindustriens fremtid.

Høyre er garantisten for at vi fortsatt skal ha ei levedyktig olje- og gassnæring i Norge. En stemme til Høyre og Erna er en stemme til fortsatt trygghet for jobbene og for velferden her i landet.