Høyre fram på ny måling i Trøndelag

Ny måling viser at Høyre i Trøndelag går fram fra valget i 2015. – Dette er en god start på valgkampen for oss i Høyre. Vi ser at velgerne er i bevegelse. Det gir oss en unik mulighet til å få til et skifte i Trøndelag, sier Pål Sæther Eiden, Trøndelag Høyres fylkesordførerkandidat.

Målingen viser at Høyre ligger på 17,4 prosent, som er en framgang på 0,9 prosentpoeng fra fylkestingsvalget i 2015. – Med dette som utgangspunkt skal vi stå på helt fram til valget 9. september for å gjøre et godt valg og komme i posisjon til å gjennomføre en politikk der det våges å tenke nytt. For vi ønsker å få til fornyelse og nye løsninger for Trøndelag, fortsetter Eiden.

Det jobbes i disse dager med å ferdigstille både valglister og -program rundt om i hele Trøndelag. – Vi har allerede valgt kandidater til fylkestingsvalget, som utgjør et sterkt lag for å styre fylket vårt, og vi har vedtatt vårt program, som viser at Høyre har bedre løsninger for hele Trøndelag. Nå er jeg glad for å se at lokalforeningene rundt omkring jobber godt i sine kommuner. For eksempel fikk vi en svært god måling i Trondheim denne uken, med 24,8 prosent. Den positive stemningen vi ser og det arbeidet som legges ned i alle våre lokalforeninger, er det som legger grunnlaget for gode valg for Høyre i hele Trøndelag, sier Eiden.

– Denne målingen viser en positiv utvikling for Høyre fra 2015-valget. Det viser at velgerne ser vi har løsninger for å gjøre deres hverdag bedre – gjennom et løft for fylkesveiene, skoler som utvikles i samarbeid med lokalsamfunnet, og en næringspolitikk som handler om det næringslivet faktisk etterspør, nemlig tilgangen på riktig kompetanse og god infrastruktur, sier Henrik Kierulf, Trøndelag Høyres andrekandidat.


Målingen er utført av Respons Analyse for NRK Trøndelag og Adresseavisen, og den hadde 602 respondenter og ble tatt opp i perioden 25.-28. februar 2019.