Høyre ønsker strengere regler for mobilbruk i skolen

Høyre mener det er på tide å sette seg ned med lærere, foreldre og elever og sette tydeligere og strengere rammer for mobilbruk i skolene våre.

Vi mener det er behov for tydeligere grenser for mobilbruk både i klasserommet og i skolegården. Barn og unge har et behov for at voksne setter grenser for hvor lenge de er digitalt pålogget.

Ingen lærer kan konkurrere mot Facebook. Den viktigste enkeltfaktoren for elevenes læring er en god lærer. Da må elevene være mentalt til stede i undervisningen for å få best mulig læringsutbytte.

Restriksjoner på mobilbruk er også et viktig virkemiddel for å forebygge nettmobbing, utestenging og trakassering av barn og unge i skolehverdagen. Skoler som har innført mobilforbud rapporterer om et forbedret sosialt miljø og økt aktivitet i form av mer lek i skolegården i friminuttene.

Derfor ønsker Høyre å innføre strengere regler for mobilbruk i skolen. Dette må vi gjøre i tett samarbeid med lærerne, foreldrene og elevene selv.

Dette forslaget betyr ikke at lærerne ikke lenger kan bruke mobilen som en del av det pedagogiske opplegget, men når mobilen ikke trengs for undervisningen så har den ikke har noe i klasserommet å gjøre.

NRKs rektorundersøkelse dokumenterer at 4 av 5 rektorer som har svart, allerede har innført mobilforbud ved sine skoler. Elevene opplever dette som positivt, at mobilforbud gjør dem mer sosiale og mer sammensveiset som klasse og skole.

Strengere restriksjoner på mobilbruk i skolen støttes også av et stort flertall i folket. Hele 74% av de spurte i en fersk meningsmåling utført av Sentio mener mobilforbud i skolen er riktig.

Det å stille krav er å bry seg. Det gjelder også krav til mobilbruk.