HØYRE VIL SATSE PÅ TRØNDELAG SOM MAT- OG OPPLEVELSESREGION!

Trøndelags gjennombrudd som internasjonal matregion åpner for store muligheter for trøndersk næringsliv. Trøndelag og Trondheim er anbefalt som «European Region of Gastronomy 2022». To trondheimsrestauranter er tildelt Michelinstjerner. Kortreist mat setter nye salgsrekorder. Sjømat fra Trøndelag selges over hele verden.

Denne suksessen bygger på et godt samspill mellom by og land, med gode råvarer, fagkunnskap, forskning og utvikling. Regionhovedstaden Trondheim er som Trøndelags største landbrukskommune med sterke tradisjoner i næringsmiddelindustrien med på å spisse satsingen.

For å lykkes i det videre arbeidet må vi rekruttere flere til fagområdet. Trøndelag Høyre er bekymret over svak rekruttering til videregående tilbud i restaurant- og matfag. Det er i regionen etterspørsel etter fagutdannede til næringsmiddelindustrien og etter kokker og servitører.

Trøndersk idrett har «størst i bredden, best i toppen» som slagord. Tilsvarende ide kan med fordel inspirere restaurant- og matfag. Trøndelag Høyre mener det er nødvendig med et krafttak for å styrke rekrutteringen til og opplæringen innen matfag. Dyktige kokker og servitører må rekrutteres for å utvikle matregionen.

Dyktige fagfolk som kan produsere, foredle, tilberede, servere og formidle historien som skaper den

helhetlige opplevelsen både for oss som bor i Trøndelag og for tilreisende, er grunnleggende for at Trøndelag skal vokse som mat- og opplevelsesregion.

Trøndelag Høyre mener:

 • En generell styring av matfagene er nødvendig for å styrke rekrutteringen. Skoler som har et spesielt matbasert næringsliv i nærområdet bør spisse satsingen på dette feltet.
 • Det må utvikles en helhetlig satsing på matfag i utdanningssystemet, fra grunnskolen og den videregående skolen til universitetene.
 • Mat og mattradisjoner må få en plass i kulturskolen, gjerne private kulturskoler slik som Liantunet.
 • Det må utredes etablering av et landsdekkende faglig topptilbud innen restaurant- og matfag i Trøndelag.
 • En landslinje i restaurant- og matfag kan etableres i samarbeid mellom en videregående skole og universitetsmiljøet. Slik kan vi samle gode lærerkrefter og tiltrekke talentfulle og motiverte elever som ønsket å satse ekstra på å nå toppen i matfag.
 • En slik toppsatsing kan også bidra til å rekruttere flere i bredden, til fagfolk innenfor næringsmiddelindustrien, på institusjonskjøkken, etc.
 • Grunnskolen må bidra til å gjøre mat- og helsefaget mer attraktivt. Et eksempel er Huseby Ungdomsskole i Trondheim hvor rektor vil kjøpe inn en hel elg slik at elevene kan lære om hele prosessen fra råvare til ferdig matrett.
 • Trondheim og Trøndelags satsing på å bli «Home of Nordic Flavors» støttes fullt ut. Målet må være at Trondheim og Trøndelag plasserer seg blant de fremste matregionene i Europa
 • Kultur, servering og opplevelsesnæringer har stor aktivitet utenfor normalarbeidsdagen. Dette representerer ikke et problem, men en mulighet. De som jobber i disse næringene fortjener anerkjennelse, og må sikres gode lønns- og arbeidsvilkår. Useriøse aktører må lukes ut gjennom gode systemer for tilsyn og kontroll.
 • Et reisekort som gir deg mulighet til å reise så mye du vil på fylkeskommunale transportmidler et visst antall dager utvikles nå etter initiativ fra Høyre. Dette må knyttes opp til mat- og drikkebaserte opplevelser i hele Trøndelag.
 • Koble trønderske råvarer med matkompetanse blant innvandrere i Trøndelag, for å bidra til innovasjon og nye produkter.
Nye råvarer må tas i bruk og matsvinnet reduseres. Tang og tare og andre ressurser fra havet kan utgjøre en større del av det vi spiser. Det må forskes mere på dette, men først og fremst dreier det seg å stimulere til kreativitet. Samarbeidet mellom råvareprodusentene og de beste restaurantene kan utløse betydelig nyskaping av matprodukter.