Høyres bystyregruppe søker trainee i 20 % stilling

Vil du bidra til å gi Høyre ekstra drahjelp frem mot sommeren og valgkampen? Høyres bystyregruppe vil prøve ut nye måter å jobbe på, og søker trainee i 20 % stilling i perioden 1. mars til 31.12.17. Denne stillingen er også en unik mulighet til å jobbe tett sammen med Høyres politikere og gjøre seg kjent med lokalpolitiske prosesser og saker. Er du student og ønsker en spennende jobb ved siden av, er dette perfekt for deg.

Arbeidsoppgaver
• Bistå i utviklingen av strategi for bystyregruppen og forberede valgkampen
• Utrede og analysere aktuelle politiske saker
• Bistå bystyregruppen i forbindelse med møter etc.
• Løpende politisk arbeid

Kvalifikasjoner
• God kjennskap til Høyres partiorganisasjon, Høyres politikk, prinsipprogram og
• verdigrunnlag
• Aktiv i eller kjent med student-/ungdomsmiljøet i Trondheim
• Erfaring fra korte eller lengre engasjement i nærings- eller organisasjonslivet

Egenskaper
• God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
• Gode samarbeidsevner og evne til å jobbe med ulike mennesker med forskjellige
oppdrag
• Kunne jobbe selvstendig og selv planlegge og gjennomføre oppgaver
• Evne til å håndtere en stressende og omskiftelig hverdag

Søknad og henvendelser om stillingen: Høyres bystyregruppe v/ Ingrid Skjøtskift, 95198726, ingrid.skjotskift@trondheim.kommune.no Søknadsfrist: 20. februar.

Høyres bystyregruppe i Trondheim består av 14 innvalgte representanter og 17 vararepresentanter. Partiet er representert i alle komiteer og utvalg og har to representanter i formannskapet. Høyres visjon er at Trondheim skal være en attraktiv by å bo i, vokse opp i, studere i, jobbe i og å bli gammel i. Norges fremtid skapes i Trondheim.