Hva gagner Israel og Midt-Østen forøvrig?

FrPs Espen Teigen fronter i oppslag og innlegg i Trønder-Avisa en ytterliggående Midt-Østenpolitikk som han mener gagner Israel og er egnet til å forebygge antisemittisme.

Teigen vil flytte den norske ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem. Det er vanskelig å skjønne hva Teigen mener når han snakker om «land vi liker å sammenligne oss med». Hvilke land er det som har ambassade i Jerusalem? Selv USA under Trump ser ut til å snu på dette punktet.


Å støtte Israel og israelere handler om å støtte opp om en realistisk politisk løsning, slik at folkeslagene i regionen kan leve fredfullt side om side. To-statsløsningen er fremdeles det som partene i konflikten selv, og et nærmest samlet internasjonalt samfunn går inn for.

Regjeringen har klart å føre en balansert Midt-Østenpolitikk som er nedfelt i Regjeringserklæringen. Norge har svært god inngang til begge parter i konflikten, og vi leder giverlandsgruppen som er det eneste forum hvor partene i konflikten møtes og løser konkrete utfordringer i fellesskap.

Det nære forholdet til Israel er eksemplifisert ved at utenriksminister Børge Brende nylig undertegnet en intensjonsavtale mellom Norge og Israel om forskning og næringsutvikling. Handelen mellom våre to land øker betydelig.

Vi er der hvor Norge kan spille positiv rolle. Ved å støtte Teigens linje vil man bare gjøre situasjonen verre, det vil føre til økt hat og mistillit. Vi trenger heller mer av den Midt-Østen-politikken Norge allerede fører.